NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výzkumná data
Reprezentace informací shromážděných nebo generovaných za účelem zjištění nebo ověření výsledků výzkumu.
[JANÍČEK-HANZLÍKOVÁ-2020]
[ALBERTSON-HILLEMANN-JOSLIN-2021]
[RESEARCH DATA-2021]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017371.htm ]