NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pověřená knihovna
Základní knihovna (městská knihovna, někdy krajská knihovna), která je zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR a která poskytuje regionální služby knihovnám ve svém regionu na základě smlouvy uzavřené s místní krajskou knihovnou. Je příjemcem finančních prostředků určených na tyto služby.
[METODICKÝ POKYN RF-2014:2]
[METODICKÝ POKYN RF-2019:2]
[SLUŽBY KNIHOVEN-2014]
[SLUŽBY KNIHOVEN-2020]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017383.htm ]