NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obsluhovaná knihovna
Základní knihovna (obecní nebo městská knihovna či její pobočka), která je zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR a která využívá regionální služby poskytované pověřenou knihovnou bezplatně ve svém regionu na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem obsluhované knihovny a provozovatelem pověřené knihovny.
[METODICKÝ POKYN RF-2014:2]
[METODICKÝ POKYN RF-2019:2]
[SLUŽBY KNIHOVEN-2014]
[SLUŽBY KNIHOVEN-2020]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017384.htm ]