NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mediální gramotnost
Schopnost jedince efektivně a bezpečně využívat média v různých formách, tj. schopnost přistupovat k médiím, orientovat se v nich, kriticky analyzovat a hodnotit existující mediální sdělení a také vytvářet nová mediální sdělení.
[SMĚRNICE-2010]
[ODLIS]
[ŠAFÁŘOVÁ-2021]
[MEDIA LITERACY-2022]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 74 / 000017495.htm ]