NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neregistrovaný uživatel
Fyzická nebo právnická osoba, která není registrována v knihovně, avšak využívá jejích služeb, k nimž je oprávněna bez registrace, např. prezenční výpůjčky, přístup k internetu, vzdělávací nebo kulturní akce.
[DENÍK KNIHOVNY-2021]
[STATISTIKA-2022]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017509.htm ]