NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tematická skupina
TS (zkr.), tematická třída
Prvek systému tematických skupin v podobě dvouciferného číselného kódu. Uvádí se před lomítkem, za nímž následuje tematická podskupina.
[PISTORIUS-2019:50-51]
[FORSTOVÁ-2012:61-62]
[FORSTOVÁ-2013:66-67]
[LHOTECKÁ-2009:66-67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017519.htm ]