NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systém tematických skupin
tematické třídění, třídění tematického plánu, třídění (ročního) edičního plánu
Prostředek pro zachycení obsahového/žánrového zaměření knih, který byl v Československu zaveden po roce 1948 a používán do roku 1990, resp. zčásti ještě i později. Tematické skupiny byly uspořádány podle politicko-ideologických hledisek a využívaly se v celostátním edičním plánu. V publikacích se uváděly společně s číslem publikace.
[PISTORIUS-2019:50-51]
[MEDONOS-1951:1-6]
[FORSTOVÁ-2012:61-62]
[FORSTOVÁ-2013:66-67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017520.htm ]