NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tematická podskupina
tematická podtřída
Prvek systému tematických skupin v podobě dvouciferného číselného kódu. Uvádí se za tematickou skupinou a lomítkem.
[PISTORIUS-2019:50-51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017521.htm ]