NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
číslo publikace
identifikátor československých knih, identifikátor českých knih, publikační číslo
Identifikátor publikací používaný od počátku 50. let 20. století na území Československa, později České republiky. Skládá se ze tří částí oddělených spojovníky nebo lomítky: z jednoznačného identifikátoru nakladatelství, z čísla publikace v daném roce a v daném nakladatelství a z posledního dvojčíslí roku. Ve vydaných knihách se tyto identifikátory uváděly spolu s tematickou skupinou a podskupinou v tiráži a na zadní straně obálky či přebalu.
[PISTORIUS-2019:50-51]
[LHOTECKÁ-2009:66-67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017522.htm ]