NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datová gramotnost
Schopnost jedince získávat nebo vytvářet, spravovat, zpracovávat, využívat a zpřístupňovat data.
[STEINEROVÁ-ONDRIŠOVÁ-2020]
[TECHOPEDIA]
[KNIGHT-2022]
[PŘIKRYL-2021]
[RYŠAVÝ-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017530.htm ]