NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikace (označení)
Jednoznačné určení něčeho nebo někoho na základě srovnání charakteristik s jinými a stanovení shodností a odlišností od ostatních.
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:319]
[KLIMEŠ-1994:292]
[SLOVNÍK-2011:232]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017531.htm ]