NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikátor (obecně)
Označení něčeho nebo někoho za účelem jednoznačného odlišení od ostatních, např. jméno, název, číselný kód nebo symbol.
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:319]
[KOHOUTEK-2022]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017534.htm ]