NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikátor vědce
personální identifikátor
Trvalý jedinečný kód autora sloužící k jednoznačné identifikaci tohoto autora a jeho publikovaných prací a dalších výzkumných aktivit v celosvětovém kontextu. Příklady těchto identifikátorů jsou ORCID (Open Researcher and Contributor ID), ResearcherID (databáze Web of Science), Scopus ID (databáze Scopus).
[BORDIGNON-2022]
[OPATŘENÍ REKTORA-2016]
[WEB-OF-SCIENCE-2021]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 75 / 000017535.htm ]