NK ČR   NAK - Adresář nakladatelů v ČR
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Název Český svaz vědeckotechnických společností
Odkaz. forma ČSVTS
Československá vědeckotechnická společnost. Česká rada
Asociace podnikatelů v geomatice, z.s
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, z.s
Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví, z.s.
Biotechnologická společnost, z.s
Česká automobilová společnost, z.s.
Česká a slovenská obec dělostřelecká, z.s
Česká asociace pro geoinformace, z.s
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Česká energetická společnost, z.s.
Česká hutnická společnost, z.s.
Česká informační společnost, z.s.
Česká lesnická společnost, z.s.
Česká marketingová společnost, z.s.
Česká metrologická společnost, z.s.
Česká nukleární společnost, z.s.
Česká potravinářská společnost, z.s.
Česká silniční společnost, z.s.
Česká sklářská společnost, z.s. (má vlastní ISBN!)
Česká slévárenská společnost, z.s.
Česká společnost chemická, z.s. (má vlastní ISBN!)
Česká společnost chemického inženýrství, z.s.
Česká společnost pro jakost, z.s.
Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku, z.s.
Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.
Česká společnost pro ocelové konstrukce, z.s.
Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s.
Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s.
Česká společnost průmyslové chemie, z.s.
Česká společnost rostlinolékařská, z.s.
Česká stavební společnost, z.s.
Česká strojnická společnost, z.s.
Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku, z.s.
Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie z.s.
Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Česká zemědělská společnost, z.s.
Českomoravská společnost pro automatizaci, z.s.
Českomoravská společnost soudních znalců, z.s.
Českomoravská společnost textilní, oděvní a kožedělná, z.s.
Český komitét pro vědecké řízení, z.s.
Český národní komitét elektrického tepla
Český národní komitét IMEKO, z.s.
Český spolek pro péči o životní prostředí
Český svaz geodetů a kartografů, z.s.
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, z.s.
Hornický spolek. Praha
Klub žen ČSVTS, z.s.
Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky, z.s.
Konec uhlí - nová energie, z.s.
Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, z.s.
Odborná společnost letecká České republiky, z.s. (má vlastní ISBN!)
Pražská vědeckotechnická společnost
Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.
Silikátová společnost České Republiky, z.s.
Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, z.s.
Společenstvo drobného podnikání, z.s.
Společnost dopravy, z.s.
Společnost pro techniku prostředí, z.s.
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s.
Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.
Společnost tisku, z.s.
Spolek pro územní plánování a životní prostředí z.s.
Svaz audiovizuálních techniků a manažerů /SAVTAM/, z.s.
Vědeckotechnická společnost ŠKODA
Vědeckotechnická společnost západních Čech, z.s.
Vědeckotechnický spolek ŽĎAS
Kraj Hlavní město Praha (okr. Praha)
Adresa Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Telefon 221 082 111, 221 082 295, 221 082 298
Odkazy URLhttp://www.csvts.cz

Identifikátor 978-80-02
Prof. zaměření * Agric * Commerce * Ecol * Educ * Elect * Forest * Ind * NatSc * Technol * Transp

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/nak / 00001 / 00 / 000010072.htm ]