NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sedláková, Bohumila, 1952-
Narození 13. února 1952, Vyškov (okr. Vyškov)
Místo působení Vyškov (okr. Vyškov) - Okresní knihovna ve Vyškově (nyní Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově) (1972-1977)
Trnava (Slovensko) - Okresná knižnica v Trnave (1977-1978)
Trnava (Slovensko) - Študijné a informačné stredisko pri PdF UK v Trnave (1978-1980)
Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1982-1987)
Brno (okr. Brno-město) - VOŠ a SOŠIKS, Brno (1987-2012)

Biografická pozn. Narozena 13. 2. 1952 ve Vyškově. PhDr., středoškolská pedagožka, bibliografka, bibliograficko-informační materiály z pedagogiky.
Źivotopis Po absolvování střední všeobecně vzdělávací školy v Prostějově absolvovala nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně (1972). V letech 1972-1977 pracovala v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově v oddělení doplňování a zpracování fondu. Odtud přešla do Okresní knihovny v Trnavě, kde se v letech 1977-1978 podílela na tvorbě bibliografií a budování regionálního oddělení. V letech 1978-1980 pracovala ve Studijním a informačním středisku při Pedagogické fakultě UK v Trnavě, kde se věnovala excerpci odborných časopisů pro Přehled pedagogické literatury, tvorbě bibliografií a rešerší. V roce 1979 absolvovala studium na Katedře knihovnictví a vědeckých informací Univerzity Karlovy v Praze a přešla do Brna na Vojenskou akademii (nyní Univerzita obrany), kde se v letech 1980-1982 věnovala zpracování fondů a budování katedrové knihovny. V letech 1982-1987 pracovala ve Státní vědecké knihovně (nyní Moravská zemská knihovna) v Brně, kde se věnovala akvizici a zpracování fondů pedagogické literatury a sloužila též na bibliograficko-informační službě. V roce 1987 obhájila v rigorózním řízení na FF UK titul PhDr. a začala učit na Střední knihovnické škole v Brně. V roce 1991 absolvovala doplňující pedagogické vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1992 absolvovala studium základů práva pro učitele středních škol v Centru pro další vzdělávání učitelů na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1995-1996 pracovala též u s. r. o. Stavitel jako středoškolská učitelka. Na Střední odborné škole a Vyšší odborné škole knihovnických a informačních služeb v Brně učila až do svého odchodu do důchodu v roce 2012.
Od té doby zde vyučuje externě a v letech 2012-2013 zde vytvořila inovované výukové materiály: "III/2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – informační služby". V letech 1988-2014 se podílela na základních, rekvalifikačních a e-learningových kurzech v Moravské zemské knihovně, v roce 2004 se podílela též na programu VISK 3 a v roce 2007 na programu K21. V roce 1997 byla členkou expertní komise III. Tematického okruhu v Programu rozvoje základních a středních škol města Brna 1997, v letech 1997-2014 byla členkou oborové skupiny Informační služby při NÚV (dříve VUOŠ a NUOV), v letech 2005-2006 byla hodnotitelkou projektových žádostí opatření "3.1 Zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání v operační programu Rozvoj lidských zdrojů 2007" a v roce 2012 byla konzultantkou při tvorbě výukového programu pro potřeby akreditace MŠMT. Je autorkou interního dokumentu: "Náležitosti absolventské práce. Brno: OA, SOŠK a VOŠ, 2013. 32 s." Bohumila Sedláková byla členkou organizace Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov (1977-1980) a od roku 1993 je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků a od roku 2008 je též členkou občanského sdružení Kolejová. Ve volném čase se ráda věnuje turistice a práci s dětmi a mládeží.
Další info URLWikipedie (Bohumila Sedláková)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000001.htm ]