NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Horák, Jan, 1936-2020
Narození 19. prosince 1936, Boleradice (okr. Břeclav)
Úmrtí 13. února 2020, Boleradice (okr. Břeclav)
Místo působení Hustopeče (okr. Břeclav) - Městská knihovna v Hustopečích (1965-1998)
Boleradice (okr. Břeclav) - Místní lidová knihovna (nyní Obecní knihovna Boleradice) (1964-????)

Biografická pozn. Narozen 19. 12. 1936 v Boleradicích, zemřel 13. února 2020. Knihovník, divadelní ochotník, regionální publicista Boleradic a Hustopečska.
Źivotopis V roce 1954 vystudoval SVVŠ v Hustopečích a v roce 1964 Střední knihovnickou školu v Brně - obor osvěta. V letech 1956-1960 pracoval na MNV v Boleradicích, 1960-1962 na ONV v Břeclavi. Po absolvování Střední knihovnické školy působil 1962-1965 jako metodik divadla v Domě osvěty v Hustopečích. Po zrušení osvětových domů přešel do knihovny v Hustopečích, kde působil jako vedoucí 33 let. Knihovna se pod jeho vedením dostala na vysokou profesionální úroveň. S manželkou Miladou vedl od roku 1964 místní knihovnu v Boleradicích, několikrát oceněnou v celostátních knihovnických soutěžích. V 70. letech začala plnit střediskovou funkci a až do r. 1992 byla součástí celookresního knihovnického systému. V r. 1993 se jejím zřizovatelem stalo město Hustopeče a stala se součástí Městského kulturního střediska. Je zásluhou J. Horáka, že knihovna má v současnosti potřebné prostory se samostatným dětským oddělením, místností pro kulturní akce, internetovou studovnou apod. Tím se mohla naplnit jeho představa, že knihovna je místem setkávání lidí. Jeho vztah k četbě a vlastivědě se projevil v organizování literárních soutěží dětí. Soutěžní práce vydala MěK Hustopeče ve sbírce Můj kraj (1994). Řada knihovníků využila jeho pozvání na několik Knihovnických týdnů, které organizoval. K 31. 12. 1998 odešel do důchodu a ještě vypomáhal v knihovně na částečný úvazek. V jeho publikační činnosti převažuje vlastivědný charakter. Ve vlastivědném kroužku OB Boleradice vydal brožurku 100. výročí spisovatele Františka Horáka (1967), přispěl zpracováním části Boleradice do regionálního sborníku Malebné Kloboucko (1995), je autorem dvojího vydání sborníku k 80. výročí založení veřejné knihovny Naše staré Boleradice (2002, 2005).
Napsal a vydal historii obce Kurdějov (1995), sestavil sborník Morkůvky slovem a obrazem (1999). J. Horák byl členem SKIP již v letech 1968-1970. Po obnovení spolku v r. 1990 se zapojil do jeho činnosti. Do r. 1998 byl členem regionálního výboru SKIP – Jižní Morava. V r. 2001 mu SKIP udělil Cenu českých knihovníků. Za svou celoživotní práci získal v roce 2003 Pamětní medaili Z. V. Tobolky. V r. 2005 obdržela boleradická knihovna v soutěži Vesnice roku Diplom za vzorné vedení obecní knihovny. Cenu Velkomoravský knihovník, prestižní ocenění regionu SKIP Velká Morava, převzal Jan Horák dne 17.1.2017 v Městské knihovně Hustopeče z rukou místopředsedkyně SKIP a předsedkyně regionu 09 Libuše Nivnické. Počátkem 50. let stál u zrodu ochotnického divadla v Boleradicích, nejdříve jako herec, později režisér. Podílel se na realizaci okresních ochotnických přehlídek v Kloboukách u Brna. Znalec regionální historie. V 60. letech založil v Boleradicích vlastivědný kroužek, v 90. letech spoluzakladatel Klubu historie a vlastivědy Hustopečska. Dlouhá léta obecní kronikář, stál v čele poradního výboru kronikářů na Břeclavsku. nd
Medaile a ocenění Cena českých knihovníků (2001)
Medaile Z. V. Tobolky (2003)
Velkomoravský knihovník (2017)
Další info URLDatabáze českého amatérského divadla (Jan Horák)
URLSkip, Cena českých knihovníků 2001 (Jan Horák)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000002.htm ]