NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Babler, Otto František, 1901-1984
Odkaz. forma Babler, Otto Franjo, 1901-1984
Babler, O. F., 1901-1984
Narození 26. ledna 1901, Zenica (Zenicko-dobojský kanton, Bosna a Herzegovina)
Úmrtí 24. února 1984, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Knihovna Obchodní a živnostenské komory v Olomouci (1935-1948)
Olomouc (okr. Olomouc) - Univerzitní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1949-1956)

Biografická pozn. Narozen 26.1.1901 v Zenici (Bosna), zemřel 24.2.1984 v Olomouci. Úředník, knihovník v Olomouci, překladatel z mnoha jazyků, novodobý překladatel Danta, pořadatel výborů, též básník a kreslíř.
Źivotopis Původním jménem Otto Franjo Babler, po otci Jihoslovan, po matce Čech začal studoval na reálce v mnohojazyčném Sarajevu. Otec byl účetní v dolech, s matkou se jako válečný běženec dostal do Čech. Na olomoucké německé reálce maturoval v r. 1919. Již tehdy ovládal kromě češtiny, srbochorvatštiny a němčiny ještě francouzštinu a věnoval se studiu dalších jazyků. V letech 1926-1946 vydával bibliofilskou knižnici antologií a překladů Hlasy, které mají 48 svazků. 1928 se natrvalo přestěhoval do Samotišek pod Sv. Kopečkem u Olomouce. Po získání čs. občanství pracoval v letech 1935-1948 jako knihovník Obchodní a živnostenské komory a po jejím zrušení působil v letech 1949-1956 jako knihovník v olomoucké Univerzitní knihovně. Odtud odešel pro onemocnění zraku do důchodu. Na obnovované olomoucké univerzitě se podílel spolu s ředitelem Univerzitní knihovny B. Vybíralem (vedl lektorát slovinštiny) na vedení kursů jihoslovanských jazyků a literatur – prováděl v letech 1946-1956 lektorská cvičení ze srbochorvatštiny. Od r. 1956 žil jako nezávislý spisovatel. V jeho literární činnosti zaujímá přední místo rozsáhlá překladatelská práce. Byl jedním z našich nejvýkonnějších překladatelů (kolem 4000 větších i drobných překladů). Překládal ze srbochorvatštiny, slovinštiny, polštiny, ruštiny, bulharštiny, němčiny, francouzštiny i středověké franštiny, angličtiny a italštiny. Jeho zásluhou se český čtenář mohl již ve 20. a 30. letech seznamovat v neobvyklé šíři s jihoslovanskou literaturou klasickou i současnou. V době druhé světové války vytvořil rozsáhlá překladatelská díla do němčiny a angličtiny z tvorby Františka Halase a Vladimíra Holana. Ceněn je jeho překlad Máchova Máje do němčiny, který vyšel v edici Slovanská knihovna v Bonnu.
V Olomouci byl rovněž znám jako překladatel libret pro olomoucké divadlo. Jeho životním dílem je překlad Dantovy Božské komedie, jemuž předcházela dlouhá příprava a hluboké studium jazykové a literárněhistorické. Unikátní dantovskou sbírku věnoval dva roky před svou smrtí Státní vědecké knihovně v Olomouci. Jde o 381 sv. ucelené kolekce, jednak Dantových děl v různých jazycích (98 vydání Božské komedie) a 154 knih od různých autorů pojednávajících Dantův život a rozebírajících jeho dílo. Překladatelskou práci provázela od začátku bohatá publikační činnost kulturněhistorická, postupně rozšiřoval své kulturně propagační úsilí na několik desítek evropských časopisů. Přispíval do ročenky Deutsches Dante-Jahrbuch. Deset let posílal do literární přílohy švýcarského listu Die Tat překlady poezie českých a slovenských autorů. Byl čestným členem spolku překladatelů krásné literatury Slovinska, čestným členem Svazu slovinských spisovatelů a překladatelů, členem Německé dantovské společnosti, držitelem dantovské plakety ČSAV. V literární historii je hodnocen jako básník-překladatel, jako prostředník mezi kulturami a národy. Své etnografické a vlastivědné příspěvky uveřejňoval ve Vlastivědném věstníku moravském, Časopisu Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a ve sbornících Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Tématem jeho příspěvků byly lidové pranostiky, písně, bajky, anekdoty, pořekadla aj. Zpravodajství o literárním místopisu našich zemí uplatňoval v zahraničních periodikách, především v Zeitschrift für deutsche Philologie a Das Antiquariat. Pro edici Europäische Sagen sestavil sbírku pověstí z Čech a Moravy. Byl čestným členem Spolku čs. bibliofilů a členem Svazu českých knihovníků.
Medaile a ocenění Cena města Olomouce 1997-1998 (1999)
čestný člen Spolku českých bibliofilů
Cena Bedřicha Václavka (1949)
Cena Svazu čs. spisovatelů (1967)
Další info URLWikipedie (Otto František Babler)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000003.htm ]