NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Beneš, Karel Josef, 1896-1969
Církevní jméno Beneš, Karel, 1896-1969
Beneš-Jizerský, Karel, 1896-1969
Jizerský, K. J., 1896-1969
Narození 21. února 1896, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 27. března 1969, Rožmitál pod Třemšínem (okr. Příbram)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1921-1937)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1938-1941, 1945)

Biografická pozn. Narozen 21. 2. 1896 v Praze, zemřel 27. 3. 1969 v Rožmitále p. Třemšínem. PhDr., knihovník v Praze, beletrista, též pro mládež, autor filmových scénářů a hudebních článků, redigoval sborníky.
Źivotopis Po absolvování klasického gymnázia v Praze (1915) musel odejít na frontu, kde byl vážně zraněn, a jako invalida propuštěn z vojenského svazku. Studoval pak přírodní vědy, filozofii, dějiny hudby a také na lékařské fakultě. Po získání doktorátu filozofie v r. 1921 nastoupil v dubnu 1921 do Univerzitní knihovny v Praze a působil zde do r. 1937. Pracoval v povinných výtiscích a v národní bibliografii, prošel půjčovnou i studovnou, resp. tzv. velkou čítárnou. Inspirován bibliografem K. Nosovským se snažil v Literárních listech zavést pravidelnou bibliografickou rubriku analytického rozpisu nejvýznamnějších čs. periodik. V roce 1929 pořádal bibliografii českých knih v Slavische Rundschau a psal tam literární referáty. V letech 1922-1924 byl jednatelem a v roce 1933 místopředsedou Spolku československých knihovníků a jejich přátel. Ve 30. letech spolu s ředitelem J. Emlerem budoval novou příruční knihovnu (uveřejnil o ní sérii článků v Časopise čs. knihovníků) a stal se jeho osobním tajemníkem. 1934-1937 řídil externě vydavatelskou činnost nakladatelství Družstevní práce. Od 1. 7. 1938 pracoval jako ředitel Státní pedagogické knihovny Komenského, umístěné tehdy v Klementinu. Připravil plán na reorganizaci knihovny, aby nejen vyhovovala požadavkům soudobého vědeckého knihovnictví, ale aby zároveň mohla intenzivněji a bezpečněji sloužit veřejnosti. Reorganizace zahrnovala např. nový systém signatur, přebudování systému lístkových katalogů, zjednodušení výpůjčního protokolu, užší spolupráci s Národní a universitní knihovnou aj., bohužel tíživé podmínky okupace mu nedovolily některé z výše uvedených záměrů uskutečnit.
Od dubna 1939 byl činný v domácím odboji, v prosinci 1941 zatčen, odsouzen k sedmi letům káznice a vězněn do dubna 1945 (postupně Pankrác, Terezín, Gollnow, Ebrach, Straubing) těsně před osvobozením prodělal pochod smrti. V září 1945 nastoupil do Státní pedagogické knihovny Komenského. Stal se prvním předsedou Spolku českých knihovníků. Ale ještě na konci listopadu 1945 odešel na Plánovací úřad jako šéf kulturního odboru a ke knihovnictví se už nevrátil. Od r. 1950 žil v Rožmitále pod Třemšínem a pracoval kulturně a politicky na Příbramsku. Pro svou tvorbu psanou metodou psychologického realismu vyhledával výjimečné životní situace, témata identity lidské osobnosti. Později čerpal náměty z let okupace a druhé světové války. Ve své historické beletrii podal široký, na letopisné chronologii a autentických faktech založený obraz revolučních dějů roku 1848. Podepisoval se též Karel Beneš, Karel Beneš Jizerský.
Medaile a ocenění Řád práce (1956)
Další info URLWikipedie (Karel Josef Beneš)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000008.htm ]