NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Beneš, Karel Josef, 1896-1969
Církevní jméno Beneš, Karel, 1896-1969
Beneš-Jizerský, Karel, 1896-1969
Jizerský, K. J., 1896-1969
Narození 21. února 1896, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 27. března 1969, Rožmitál pod Třemšínem (okr. Příbram)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1921-1937)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1938-1941, 1945)

Biografická pozn. Narozen 21.2.1896 v Praze, zemřel 27.3.1969 v Rožmitále p. Třemšínem. PhDr., knihovník v Praze, beletrista, též pro mládež, autor filmových scénářů a hudebních článků, redigoval sborníky.
Źivotopis Po absolvování klasického gymnázia v Praze (1915) musel odejít na frontu, kde byl těžce raněn, a jako invalida propuštěn z vojenského svazku. Studoval pak přírodní vědy, filosofii, dějiny hudby a také na lékařské fakultě. Po získání doktorátu filosofie v r. 1921 nastoupil v dubnu 1921 do Univerzitní knihovny v Praze a působil zde do r. 1937. Pracoval v povinných výtiscích a v národní bibliografii, prošel půjčovnou i studovnou., resp. tzv. velkou čítárnou. Inspirován bibliografem K. Nosovským se snažil v Literárních listech zavést pravidelnou bibliografickou rubriku analytického rozpisu nejvýznamnějších čs. periodik. V letech 1922-1924 byl jednatelem a v roce 1933 místopředsedou Spolku československých knihovníků a jejich přátel. Ve 30. letech spolu s ředitelem J. Emlerem budoval novou příruční knihovnu (uveřejnil o ní sérii článků v Časopise čs. knihovníků) a stal se jeho osobním tajemníkem. 1934-1937 řídil externě vydavatelskou činnost nakladatelství Družstevní práce. Od r. 1938 pracoval jako ředitel Státní pedagogické knihovny Komenského, umístěné tehdy v Klementinu. Připravil plán na reorganizaci knihovny, aby nejen vyhovovala požadavkům soudobého vědeckého knihovnictví, ale aby zároveň mohla intenzivněji a bezpečněji sloužit veřejnosti. Reorganizace zahrnovala např. nový systém signatur, přebudování systému lístkových katalogů, zjednodušení výpůjčního protokolu, užší spolupráci s Národní a universitní knihovnou aj., bohužel tíživé podmínky okupace mu nedovolily některé z výše uvedených záměrů uskutečnit.
Od dubna 1939 byl činný v domácím odboji, v prosinci 1941 zatčen, odsouzen k 7 letům káznice a vězněn do dubna 1945 (postupně Pankrác, Terezín, Gollnow, Ebrach, Straubing) těsně před osvobozením prodělal pochod smrti. Po válce dočasně nastoupil do Státní pedagogické knihovny Komenského. Stal se prvním předsedou Spolku českých knihovníků. Ale ještě na podzim 1945 odešel na Plánovací úřad jako šéf kulturního odboru a ke knihovnictví se už nevrátil. Od r. 1950 žil v Rožmitále pod Třemšínem a pracoval kulturně a politicky na Příbramsku. Pro svou tvorbu psanou metodou psychologického realismu vyhledával výjimečné životní situace, témata identity lidské osobnosti. Později čerpal náměty z let okupace a druhé světové války. Ve své historické beletrii podal široký, na letopisné chronologii a autentických faktech založený obraz revolučních dějů roku 1848. Podepisoval se též Karel Beneš, Karel Beneš Jizerský.nd
Medaile a ocenění Řád práce (1956)
Další info URLWikipedie (Karel Josef Beneš)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000008.htm ]