NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Březan, Václav, asi 1568-asi 1618
Narození . 1568, Březno u Postoloprt (okr. Louny)
Místo působení Český Krumlov (okr. Český Krumlov) - Krumlovský dvůr Petra Voka (rožmberská soudní kancelář) (1594-1596)
Český Krumlov (okr. Český Krumlov) - Rožmberský archiv (správce) (1596-1602)
Třeboň (okr. Jindřichův Hradec) - Rožmberská knihovna (1602-ca 1618)

Biografická pozn. Narozen asi 1568 v Březně u Postoloprt, zemřel asi před rokem 1618. Archivář Rožmberků, historik, kronikář, literatura z oboru.
Źivotopis Archivář Rožmberků, historik, kronikář. Absolvoval bratrskou partikulární školu v Mladé Boleslavi, studoval na univerzitě ve Štrasburku a v roce 1594 i v Heidelbergu. Vynikal všestranným vzděláním, kulturním rozhledem a bystrým úsudkem. Ovládal latinu, němčinu, francouzštinu a řečtinu. Na krumlovský dvůr Petra Voka z Rožmberka přišel v r. 1593, písařem v rožmberské soudní kanceláři byl v letech 1594-1596. Petr Vok chtěl sestavit genealogii Rožmberků, proto ho jmenoval v listopadu 1596 svým archivářem. Měl utřídit listinný materiál a sepsat paměti rodu. Výsledkem jeho práce bylo Poznamenání všelijakých listův od králů českých pánům z Rožmberka daných. Registra z r. 1598 se dochovala. Jiná jeho práce se týkala knihovny, kterou měl doplňovat, uspořádat a zkatalogizovat. Petr Vok přenesl rodinné sídlo z Českého Krumlova do Třeboně a dal zde pro knihovnu a obrazárnu postavit dům. Knihovna byla ve dvou sálech. Březan vytvořil systematický katalog rožmberské knihovny zahrnující oddíly teologie, práva, medicíny, historie, zeměpisu, filozofie, poetiky. Rozsáhlý čtyřsvazkový katalog byl pod jeho vedením v zásadě dokončen v r. 1608, při jeho sestavování mu pomáhalo nejméně 5 lidí. Svou úrovní neměl ve své době obdoby. Oborově lokační katalog, kaligraficky psaný, obsáhl celý knižní fond kolem 10 000 sv. Uspokojivě vyřešil i popis konvolutů. Knihy byly krátce po sestavení katalogu opatřeny charakteristickým exlibris Petra Voka.
Březanův katalog je dnes jediným úplným dokladem o struktuře a obsahovém zaměření rožmberské knihovny, která se ve své celistvé podobě nedochovala. Po převezení z Třeboně na Pražský hrad ji stihl osud rudolfinských sbírek a stala se švédskou válečnou kořistí. Rukopis katalogu je uložen v Královské knihovně ve Stockholmu, na CD ROM je u nás k dispozici jako příloha citované publikace L. Veselé, která obsahuje naskenovanou i databázovou verzi s možností vyhledávání podle autorů, tiskařů, země vydání a místa tisku. Od r. 1602 sepisoval Březan obšírné dějiny Rožmberků pod názvem Monumenta Rosenbergiaca, při čemž Petr Vok mu byl nápomocen dodáváním genealogických podkladů z různých klášterů a od učenců. Historie byla dovedena do r. 1609 ve třech dílech. Tato část se nedochovala. Dochovaly se pouze dvě části – díl čtvrtý Život Viléma z Rožmberka (1610-1612) a pátý O panu Petru Vokovi, posledním vladaři rodu Rožmberského (1612-1615). Z celého díla sestavil krátký výtah pod názvem Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah. Kromě této velké práce sestavil genealogii četných jiných šlechtických rodin. Po smrti Petra Voka přešel jako archivář do služeb Jana Jiřího ze Švamberka. Dochoval se seznam obšírných regest švamberských listin a historie rodu s názvem O rodu Jich Milostí pánů z Švamberka (1612 a 1618). Poslední zpráva o Březanovi je z 11. 10. 1618. Byl jedním z prvních nám jmenovitě známých českých knihovníků. nd
Další info URLWikipedie (Václav Březan)
URLBulletin SKIP (Rožmberská knihovna a Václav Březan)
URLBiografický slovník českých zemí

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000011.htm ]