NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Franc, Zdeněk, 1927-2000
Narození 8. února 1927, Prostějov (okr. Prostějov)
Úmrtí 24. prosince 2000, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1956-1993)

Biografická pozn. Narozen 8.2.1927, zemřel 24.12.2000. JUDr., knihovník, bibliograf.
Źivotopis Narodil se 8. února 1927 v Prostějově. Od září 1944 až do dubna 1945 byl totálně nasazen. Na prostějovském gymnáziu maturoval v roce 1946 a poté studoval na právnické fakultě Masarykovy university v Brně. V roce 1950 složil rigorózní zkoušky a byl promován na doktora práv. Od května 1948 do března 1951 byl tajemníkem vysokoškolského výboru KSČ, pak do října 1951 působil jako asistent společenských nauk na fakultě architektury Brněnské techniky. Od listopadu 1951 byl dvanáct měsíců aspirantem dějin na Vysoké škole politických a hospodářských věd v Praze a následně asistentem politické ekonomie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Poté, co v říjnu 1954 nastoupil do Hospodářsko-administrativní správy vědeckých knihoven při Ministerstvu školství, blíže se seznámil s knihovnictvím. Po zrušení tohoto orgánu, který byl dislokován v Klementinu, zde zůstal a byl pracovníkem jednotlivých složek Státní knihovny ČSR od června 1956 až do odchodu do důchodu. Knihovnické vzdělání si doplnil v roce 1961 ve vysokoškolském knihovnickém kurzu. Nejprve pracoval na místě bibliografa v Národní knihovně. Když se Národní knihovna začlenila do Státní knihovny ČSR, byl od října 1958 do září 1967 vedoucím redaktorem článků v českých časopisech a toto pracoviště vedl, než byl jmenován ředitelem SK ČSR-Ústřední ekonomické knihovny. Některé zdroje uvádějí, že byl ve funkci ředitele již od října 1967, jiné až od roku 1968, když měl vést pracoviště článků v českých časopisech až od listopadu 1967. Funkce ředitele byl v červnu 1970 zbaven a bylo mu téměř znemožněno odborně pracovat. Nejprve se v červnu 1970 vrátil do Národní knihovny na místo bibliografa a potom od října 1972 působil jako expert pro výstavbu SK ČSR-Technické ústředí knihoven (TÚK).
V sedmdesátých a osmdesátých letech vytvořil v Technickém ústředí knihoven desítky rozborů, expertiz a posudků ke stavebním programům a projektové dokumentaci k výstavbě či rekonstrukci knihoven nejrůznějších typů. Své názory publikoval ve čtvrtletníku Informace TÚK. V roce 1993 ministerstvo zrušilo TÚK a Franc odešel do důchodu. Problematice výstavby, rekonstrukcí a vybavení knihoven se pod hlavičkou SKIP věnoval nadále. Řada knihoven (ale i architektů a firem) rekonstruovaných v 90. letech mu vděčí za odbornou pomoc. Pracoval na poli historického bádání a publikování o klementinské knihovně a jejích pracovnících. Spolupracoval intenzívně s knihovnickými periodiky. Ve Čtenáři a Národní knihovně byl recenzentem a glosátorem. Rubriku Ze světa i z domova ve Čtenáři připravoval zhruba 15 let. Stál u zrodu Společnosti Národní knihovny a byl jejím aktivním členem. Ve SKIP byl členem výkonného výboru, odborným konzultantem k problematice rekonstrukcí knihoven. Jako vystudovaný právník pomáhal v rámci legislativní komise SKIP. Účinně se uplatňoval také v ediční komisi SKIP a v redakční radě Bulletinu SKIP. V posledních letech mu nemoc znemožňovala účast na knihovnických akcích.Zemřel na Štědrý den roku 2000. nd
Medaile a ocenění Cena českých knihovníků (2001)
Další info URLVzpomínka-nekrolog - článek (Bulletin SKIP)
URLSKIP (Cena českých knihovníků, Zdeněk Franc)
URLGROH, Kamil. Odešel JUDr. Zdeněk Franc.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000017.htm ]