NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Groh, Kamil, 1914-2010
Narození 10. ledna 1914, Sušice (okr. Klatovy)
Úmrtí 7. června 2010
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanský seminář (1937-1939)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1940-1942)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1947-1979)

Biografická pozn. Narozen 10. 1. 1914 v Sušici, zemřel 7. 6. 2010. PhDr., knihovník, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 10. ledna 1914 v Sušici na Šumavě jako syn lékaře, zemského zdravotního inspektora. Maturoval na klasickém Jiráskově gymnáziu v Praze v červnu 1933. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval v letech 1933 až 1937 srovnávací filologii, hlavně slovanskou. Na doktora filozofie byl promován v červnu 1946. Knihovnickou činnost zahájil v září 1937 jako vědecká síla v knihovně Slovanského semináře Univerzity Karlovy. Věnoval se zároveň knihovnictví a slavistice. Vyhrál soutěž slovanského semináře, spolupracoval na staroslověnském slovníku atd. Po uzavření českých vysokých škol působil jako výpomocný učitel na reálném gymnáziu v Praze XIV, od listopadu 1940 do září 1942 jako vědecká síla v Pedagogické knihovně J. A. Komenského a od března 1943 rovněž jako vědecká síla v České akademii věd a umění. Účastnil se odboje a od října 1944 byl vězněn v koncentračním táboře. Po válce se vrátil do České akademie věd a umění, knihovnickou kvalifikaci získal ve dvouletých Tobolkových kurzech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1947 a 1948, nižší a vyšší knihovnickou zkoušku složil v únoru 1948. Dne 15. března 1947 nastoupil jako smluvní pomocná síla do Národní a universitní knihovny v Praze. Brzy nato byl jmenován komisařem archivní a knihovní služby. Jednou z prvních činností, kterou byl pověřen, bylo zajištění zůstatkových podstat knihoven bývalých obchodních a živnostenských komor v Chebu a v Plzni a prohlídka skladů knižních konfiskátů v brněnské a olomoucké knihovně. Od začátku 50. let vedl sektor věcné a později i jmenné katalogizace a bibliografie. Založil nový katalog systematický a přebudoval předmětový. Stal se předním odborníkem v tomto oboru.
Zúčastnil se zpracování Prozatímních pravidel předmětového seznamu (1952) a vydal i jeho učebnici. Jako vedoucí oddělení zpracování literatury rozhodoval z hlediska politické odpovědnosti o heslech v předmětovém katalogu. V roce 1953 založil v rámci Universitní knihovny metodický kabinet pro vědecké knihovny. Tehdy se definitivně rozhodl pro knihovnictví. V letech 1955 až 1958 absolvoval Večerní univerzitu marxismu-leninismu. Od února 1955 do října 1958 zastupoval ředitele Universitní knihovny, resp. působil ve funkci jeho náměstka. Cítil potřebu vzniku soustavy knihoven, v jejímž čele by stála ústřední knihovna. Proto iniciativně usiloval o vznik Státní knihovny ČSR. Po sloučení metodických kabinetů pro vědecké a lidové knihovny se stal ředitelem Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví (ÚVMKK), který budoval jako praktické, teoretické i pedagogické pracoviště. Od dubna 1966 byl podle nové nomenklatury některých funkcí převeden do funkce hlavního knihovníka I. a po schválení nového organizačního řádu Státní knihovny ČSSR se stal od ledna 1967 náměstkem ředitele pro metodické řízení. Na základě prověrek byl ke konci září 1970 zproštěn funkce ředitele ÚVMKK a pověřen vedením pracovní skupiny pro technické služby ve Státní knihovně ČSR. V roce 1970 založil v rámci Státní knihovny ČSR Technické služby knihovnám, od roku 1973 Technické ústředí knihoven jako ústřední pracoviště na pomoc knihovnám v oblasti výstavby, zařízení, technického vybavení knihoven a racionalizace jejich práce. V březnu 1978 byl jmenován ředitelem Technického ústředí. Studoval zahraniční zkušenosti, spolupracoval se zahraničními partnery.
Je spoluautorem mezinárodní příručky Základy výstavby knihoven (1. díl 1985). Zastupoval ČSSR v Mezinárodním koordinačním ústředí socialistických zemí pro výstavbu, zařízení a technické vybavení knihoven. Prosazoval vznik 8. pracovní skupiny pro knihovnickou techniku a technologii a její garanci v ČSSR (realizováno v r. 1983). Prosadil členství TÚK v IFLA, v pracovní skupině národních ústředí služeb knihovnám. Publikoval doma i v zahraničí. Vyvíjel rozsáhlou přednáškovou činnost, pořádal kursy, působil v postgraduálech. Jako externí učitel působil na Filozofické fakultě University Palackého, ke přednášel o výstavbě a zařízení knihoven. Přednášel i při svých zahraničních cestách. Mnoho práce vykonal v ÚKR, do níž byl jmenován v roce 1961. Předsedal redakčním radám sborníku Knihovna, Novinky knihovnické literatury, Metodický zpravodaj. Byl členem redakčních rad Knihovník, Školství a kultura, Ročenka Státní knihovny ČSSR. Byl členem SKIP v letech jeho první existence (1968-1970) a po obnovení SKIP v r. 1990 se už jako senior přihlásil do jeho řad. Do důchodu odešel 1. ledna 1980. Byl členem Svazu bojovníků za svobodu a Masarykova demokratického hnutí. Zasloužil se o rehabilitaci a rekonstrukci komunisty "rozparcelované" osobní Masarykovy knihovny. Podle údajů na parte zemřel 7. června 2010 a poslední rozloučení proběhlo 17. června 2010 v krematoriu v Motole.
Medaile a ocenění medaile SPB (SOPV)
čestné uznání Ministerstva školství a kultury za dlouholetou a úspěšnou kulturní a osvětovou činnost (1965)
plaketa ÚV Národní fronty
vyznamenání k 25. výročí osvobození (1970)
Cena českých knihovníků (2004)
čestné uznání ministra školství a kultury (1965)
Další info URLBulletin SKIP

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000020.htm ]