NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Choc, František, 1934-2008
Narození 29. června 1934, Planá nad Lužnicí (okr. Tábor)
Úmrtí 7. září 2008
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro doškolování lékařů (1954-1964)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Fakulta všeobecného lékařství UK (nyní 1. lékařská fakulta UK) (1964-1971, 1990-2000)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - II. chirurgická klinika FVL UK (1971-1975)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - I. chirurgická klinika FVL UK (1975-1990)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Policejní akademie (2000-2004)

Biografická pozn. Narozen 29. 6. 1934 v Plané nad Lužnicí, zemřel 7. 9. 2008. PhDr., knihovník a infomační pracovník v oblasti lékařství, organizátor mezinárodních výstav lékařské literatury, pedagog, redaktor. Působil i v knihovně Policejní akademie ČR.
Źivotopis Od r. 1938 žil v Praze, kde maturoval na gymnáziu v r. 1953. V r. 1954 nastoupil jako knihovník do Ústavu pro doškolování lékařů v Praze působil zde deset let. V roce 1963 vystudoval při zaměstnání Institut osvěty a novinářství UK, katedru knihovnictví. V Ústavu pro doškolování lékařů založil a vybudoval odbornou knihovnu a také jeho diplomová práce Knihovny ústavů pro další vzdělávání zdravotníků (1963) se zabývala v obecné rovině problematikou jeho pracoviště. V r. 1964 přešel na fakultu všeobecného lékařství UK. Jako vedoucí ústřední knihovny realizoval její novou koncepci. Jeho zásluhou byly v letech 1964-1968 pořádány výstavy zahraniční lékařské literatury. V r. 1968 to byla výstava Francouzská lékařská kniha. V r. 1969 založil tradici každoročních velkých mezinárodních výstav lékařské literatury. Při vedení ústřední knihovny úzce spolupracoval s většinou lékařských i fakultních knihoven v Čechách i na Slovensku, byl iniciátorem této spolupráce. V r. 1969 získal titul PhDr. Svou odbornou kvalifikaci si doplnil atestací na tehdejším Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (1986) a pro resort školství mu byl přiznán I. vědeckotechnický kvalifikační stupeň (1991). Od r. 1971 působil jako informační pracovník na II. chirurgické klinice a od r. 1975 ve stejné funkci na I. chirurgické klinice při FVL UK v Praze. Na obou pracovištích se podílel na bibliograficko-informační službě, vybudoval rozsáhlou bibliografickou kartotéku s chirurgickým zaměřením. V r. 1990 se opět vrátil do fakultní knihovny. V letech 2000-2004 pracoval jako vedoucí knihovny Policejní akademie ČR v Praze.
Jako hlavní autor nebo spoluautor publikoval na sto prací. Zabýval se bibliografickou tematikou zaměřenou na pregraduální a postgraduální studium, na vztah filozofie a přírodních věd a především na výchovu a výuku uživatelů vědeckých informací v medicíně a výuku uživatelů vědeckých informací v medicíně a na výchovu a výuku informačních pracovníků pro tuto oblast. Jeho rigorózní práce Bibliografie lékařské literatury (1969, 1970) vyšla jako skriptum určené medikům, lékařům i informačním pracovníkům. Redakční prací se podílel na vydávání odborných časopisů a sbornícků (Sborník lékařský, Acta Universitatis Carolinae - Marica, Trendy v medicíně), na chirurgických skriptech a učebnicích. V letech 1991-1997 byl vedoucím redaktorem časopisu Recenze lékařských monografií. Jeho přednášková činnost byla zaměřena především na metodiku vědeckých informací. Znalosti informatiky získávali z jeho přednášek medici i lékaři na FVL a ÚNZ NVP. Původní témata přerostla v koncepční pojetí v oblasti výchovy uživatelů vědeckých informací v medicíně. Přednášel také na lékařských kongresech a sympoziích a na akcích informačních pracovníků. Několik let (1965-1970) přednášel lékařskou bibliografii na katedře vědeckých informací a knihovnictví FF UK a působil i na střední knihovnické škole. Angažoval se v Československém červeném kříži, intenzívně pracoval v sekci Ústředního lektorského sboru českého ÚV ČsČK. je členem České lékařské společnosti JEP, členem SKIP. Byla mu udělena řada ocenění. V roce 2001 obdržel Medaili Z.V. Tobolky. (Některé zdroje uvádějí rok naroz. 1935)
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2001)
Další info URLZemřel PhDr. František Choc (Ikaros, 2008, č. 10)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000022.htm ]