NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jedlička, Jaromír, 1932-1982
Narození 15. září 1932, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 14. ledna 1982, Malé Čičovice (okr. Praha-západ)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1954-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví a novinářství FF UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1956-1967)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro informace a řízení v kultuře (1977-1981)

Biografická pozn. Narozen 15.9.1932 v Praze, zemřel 14.1.1982 v Malých Čičovicích. PhDr., pracovník Ústavu pro informace a řízení v kultuře. Práce v oboru knihovnictví a bibliografie, sborníky o filmovém a výtvarném umění.
Źivotopis Narodil se 15. září 1932 v Praze, kde jeho děda i otec pracovali v knihovně v Klementinu. Od roku 1944 docházel na Jiráskovo gymnázium v Praze, pak přestoupil na Benešovo gymnázium v Koněvově ulici na Žižkově a na něm v květnu 1950 maturoval. Na podzim 1950 si zapsal tehdy dvouleté studium knihovnictví na Filologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Knihovnickou praxi získal v srpnu 1951 nejen ve Státní studijní knihovně v Liberci, ale i ve večerních hodinách, kdy v Liberci zkatalogizoval soukromou českou knihovnu. Po státní zkoušce, kterou složil v červnu 1952, pracoval do nástupu dvouleté vojenské základní služby v knihovně Výzkumných ústavů lesnických ve Strnadech a v oddělení periodik Knihovny Národního muzea. Po návratu z vojny začal pracovat od listopadu 1954 v tehdy samostatné Národní knihovně. Zpočátku systematicky hesloval knihy podle desetinného třídění a dálkově pokračoval ve studiu knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze. Nejpozději v roce 1955 byl členem redakce Bibliografického katalogu ČSR - České knihy. Pořizoval zde anotace a věcné selekční prvky k záznamům. Této průpravy využil při přípravě zkráceného vydání tabulek MDT pro školní knihovny Východočeského kraje a při spolupráci na tabulkách a rejstříku MDT pro lidové knihovny. Své schopnosti bibliografa uplatnil v publikacích, které mu vydal Výzkumný osvětový ústav v roce 1955. Na konci srpna 1956 ukončil pracovní poměr v Národní knihovně a odešel působit na katedru knihovnictví FF UK jako asistent (do roku 1959) a tajemník katedry (do roku 1960). Studium knihovnictví dokončil v roce 1957 obhajobou diplomové práce Vývoj Bibliografického katalogu ČSR. V květnu 1967 složil rigorózní zkoušky.
Do roku 1967 byl členem katedry knihovnictví FF UK a přednášel dějiny knihy, písma a tisku, zabýval se i dějinami bibliografie a bibliografickou praxí, některými katalogizačními problémy a otázkami bibliopsychologie. Později se zaměřil na záležitosti výchovného významu četby a výzkumu čtenářských zájmů. Na katedře výchovy a vzdělávání dospělých FF UK (1967-1974) se zabýval agendou státního badatelského úkolu X-17-3 Základní teoretické a metodologické problémy výchovy a vzdělávání dospělých. Spoluredigoval informační bulletin tohoto úkolu, připravoval jednání, oponentury, konference. Podobnou výzkumnou a editorskou práci vykonával i v Ústavu pro informace a řízení v kultuře (1977-1981). Vedle toho trvale spolupracoval s četnými knihovnami a jinými institucemi – přednáškami, odbornými publikacemi, účastí na výzkumu, odbornými konzultacemi. Především to byl sektor výzkumu a metodiky knihovnictví SK ČSR a Ústav pro kulturně výchovnou činnost, podobné instituce slovenské – Matica slovenská v Martině, Ústav pre výskum kultúry a Osvetový ústav v Bratislavě. Jako bibliograf připravil ročenky Česká literární věda … (1961-1965), Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila (1970). Zasloužil se o obnovení pravidelné speciální bibliografie, když s J. Strakou začal vydávat Bibliografii českého knihovnictví, bibliografie a VTI v podobě zvláštních sešitů národní bibliografie. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000024.htm ]