NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Karmášek, Josef Arnošt, 1746-1809
Odkaz. forma Karmaschek, Joseph, 1746-1809
Karmaschek, Joseph Ernst, 1746-1809
Narození 11. ledna 1746, Lomnice na Moravě (okr. Brno-venkov)
Úmrtí 20. února 1809, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1777-1791)
Olomouc (okr. Olomouc) - Lycejní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1791-1809)

Biografická pozn. Narozen 11. 1. 1746, zemřel 20.2. 1809. Archivář a knihovník. V letech 1791-1809 vedl tehdejší Lycejní knihovnu v Olomouci. Rodák z Lomnice na Moravě předtím působil jako přední skriptor pražské klementinské knihovny.
Źivotopis Narodil se 11. ledna 1746. Do jezuitského řádu vstoupil v r. 1765. Mgr. Uměl česky lépe než německy. Studoval filozofii v Olomouci. Knihovnické zkušenosti získal v pražské Univerzitní knihovně, kde se stal v r. 1777 skriptorem a archivářem zrušených klášterů, v r. 1781 kustodem (ve Wiener Ztg. ale je označen za 1. skriptora ještě v r.1786 a i K. Chyba ho označuje za skriptora po celou dobu pobytu v Praze). Od r. 1783 se podepisuje jako archivář v Univerzitní knihovně. Dohlížel přímo v klášterech na přípravu písemností, zajišťoval převoz a ukládání archivního materiálu v knihovně. V r. 1791 byl jmenován bibliotekářem v Olomouci. Snažil se uplatnit svou dřívější praxi. Po vzoru pražské Univerzitní knihovny, která si jako první v habsburské monarchii vymohla v r. 1781 právo povinného výtisku, hned v r. 1791 podal návrh na povinný výtisk z území Moravy a ze Slezska pro olomouckou knihovnu. K realizaci došlo až v r. 1807. Od toho roku až do roku 1935 dostávala olomoucká knihovna jeden výtisk všech tiskovin vytištěných na Moravě a v určitých obdobích i výtisky ze Slezska. Založil svazkový jmenný katalog, jehož se užívalo až do r. 1892 a svazkový katalog rukopisů. Zavedl v knihovně i administrativní pořádek. Rozprodal duplikáty z klášterních knihoven a výtěžek využil pro potřeby knihovny. Stal se poradcem gubernia ve věcech knihovnických. Ohlas Velké francouzské revoluce v habsburské monarchii byl značný. Proto moravské gubernium připomnělo všem knihovníkům, osobně i Karmáškovi, dekret vídeňského dvora z 18. června 1802, jímž se zakazuje pod trestem zbavení úřadu knihovníka půjčovat knihy ohrožující autoritu státu, církve a zvláště díla propagující revoluční myšlenky (výslovně uvedena díla Voltairova, Rousseauova a Helvetiova).
Karmášek je autorem práce Merkwürdigkeiten der k. k. Lyzäumsbibliothek in Olmütz (Allgemeines europäisches Journal, Brünn 1794). Ještě měsíc před smrtí sestavil první věrohodný přehled o stavu olomoucké lycejní knihovny, podle něhož měla knihovna celkem 18 594 děl a navíc 11 075 duplikátů. Karmášek za pomoci kustoda A. E. Hankeho ukončil dlouhodobé období provizorií, v nichž olomoucká knihovna byla od r. 1773.nd
Další info URLŘeholníci

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000025.htm ]