NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kovář, Blahoslav, 1926-2002
Narození 13. října 1926, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 12. prosince 2002, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední rada církve československé (1949-1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Husova čs. bohoslovecká fakulta (nyní Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy) (1950-1961)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1962-1968)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví a vědeckých informací FF UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1968-1992)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (1992-asi 2002)

Biografická pozn. Narozen 13. 10. 1926 v Praze. Zemřel 12. 12. 2002. Doc. PhDr.,knihovník, bibliograf, vědecko-pedagogický pracovník vysokoškolského studia knihovnictví a vědeckých informací na FF Univerzity Karlovy.
Źivotopis Narodil se 13. října 1926 v Praze do profesorské rodiny. Od roku 1937 docházel na Jiráskovo státní klasické gymnázium v Praze. Po maturitě, kterou složil v září 1945, získal absolutorium na FF UK v září 1949 pro kombinaci filozofie-historie. Zaměřil se zejména na pomocné vědy historické, studoval zároveň na Tobolkových knihovnických kurzech. V červnu 1948 složil nižší knihovnickou zkoušku, o rok později vyšší. Titulu PhDr. dosáhl v červnu 1951 na podkladě disertace na téma Problematika třídění knih pro systematické katalogy. Od října 1949 do konce září 1950 pracoval jako knihovník v Ústřední radě církve československé v Praze. Od října 1950 do konce roku 1961 působil jako vedoucí knihovník Husovy čs. bohoslovecké fakulty. Do Národní knihovny nastoupil v lednu 1962 jako samostatný odborný knihovník a setrval zde do r. 1968. Zabýval se problematikou bibliografie disertačních prací, gramofonových desek, zastupoval vedoucí oddělení bibliografického popisu, později oddělení vedl. Redigoval některé řady a zvláštní sešity Bibliografického katalogu ČSSR. Podílel se na studiu aplikace automatizovaného systému GIPSY v národní bibliografii. Vydal některé samostatné bibliografické soupisy. Zde také zahájil svou publikační činnost v edicích Státní knihovny a v odborných knihovnických periodikách – ve sborníku Česká bibliografie, v Bibliografickém zborníku Matice slovenské, v Knihovníku, ve Čtenáři a jeho příloze Knihovnictví a bibliografie. V červnu 1968 se zúčastnil konkursu na místo odborného asistenta na katedře knihovnictví a vědeckých informací (KKVI) na Fakultě osvěty a novinářství UK a vyhrál. Dne 1. srpna 1968 zahájil na KKVI FF svou vědecko-pedagogickou dráhu, v níž dosáhl významného a všeobecně uznávaného vysokého postavení.
Zde byl odborným asistentem a po habilitaci od 1. září 1980 až do svého odchodu do důchodu docentem pro obor vědecké informace a knihovnictví. Věnoval pozornost jak vědecké, tak pedagogické práci. Vědecká činnost patřila převážně jeho stěžejnímu tématu – problematice věcného pořádání informací a selekčním jazykům. V něm se postupně kvalifikoval habilitační, kandidátskou a doktorskou disertační prací na předního odborníka a získal vědeckou hodnost kandidáta věd (1975) a doktora věd (1989). K tématu selekčních jazyků vydal publikace již v 70. letech: Problémy teorie procesu věcného pořádání informací a selekčních jazyků (1976), Základy obecné metodiky věcného pořádání informací (1978) a Současný stav a vývojové tendence věcného pořádání informací a selekční jazyky (1979). Obě práce vydané v 80. letech se již zabývají danou problematikou v éře automatizace: Věcné pořádání informací a selekční jazyky (1982) a Selekční jazyky dialogově zpřístupňovaných bází dat (1987). Na katedře vedl studenty, doktorandy a aspiranty. Byl členem poradních, konzultačních a redakčních orgánů, jako národní rada FID, komise Státní knihovny pro Knihopis, jejímž byl předsedou, redakční rada Československé informatiky, České bibliografie, ediční rada ÚVTEI. Až do své smrti byl doc. Kovář odborně aktivně činným. Působil jako předseda vědecké rady Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a jako odborný poradce knihovny této fakulty.
Další info URLZa doc. Blahoslavem Kovářem DrSc. (Národní knihovna, knihovnická revue, 2002, č. 4, s. 326)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000028.htm ]