NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kvasnička, Eduard, 1888-1961
Narození 8. listopadu 1888, Třeboň (okr. Jindřichův Hradec)
Úmrtí 28. října 1961, Přerov (okr. Přerov)
Místo působení Přerov (okr. Přerov) - Masarykova městská knihovna v Přerově (nyní Městská knihovna v Přerově) (1919-)

Biografická pozn. Narozen 9.11.1888 v Třeboni, zemřel 28.10.1961 v Přerově. PhDr., Knihovník, autor bibliografie T. G. Masaryka, editor sborníku z díla Daniela Adama z Veleslavína a písní J. A. Komenského, odborné časopisecké stati.
Źivotopis Narodil se 9. listopadu 1888 v Třeboni, kde byl otec knihkupcem. Po maturitě na gymnáziu v Třeboni studoval filozofii, absolvoval v r. 1915, doktorát získal v r. 1919. Při absolvování knihovnického kurzu v Olomouci složil zkoušku v roce 1921. Státní knihovnickou zkoušku složil v r. 1924. Stal se ředitelem Masarykovy knihovny v Přerově. Přerovská knihovna a čítárna byla za jeho vedení hodnocena jako jedna z nejlepších na Moravě. Městské zastupitelstvo knihovnu výrazně dotovalo na počest prezidenta, aby mohla zakoupit spisy T. G. Masaryka a další masarykovskou literaturu a doplnila kolekci, na jejíž doplňování se dlouhodobě zaměřovala. Kvasnička vydal na základě toho Seznam spisů T. G. Masaryka, spisů o T. G. Masarykovi a děl o národním osvobození, obsažených v Masarykově knihovně (1931). Bibliografie přesahovala význam knihovny a byla odbornou kritikou v ČČK příznivě přijata. Kvasnička chápal knihovnickou práci jako osvětovou, v Přerově byl předsedou osvětového sboru, člen kulturního odboru městského zastupitelstva, jednatelem sboru pro postavení Masarykova pomníku. Ve 20. a 30. letech přednášel ve státních knihovnických kurzech. Psal knihovnické články do Hlídky národní výchovy, do České osvěty, kde rozebíral katalogizační praxi Bibliografického katalogu a uveřejňoval výroční zprávy Masarykovy knihovny v Přerově. V ČČK recenzoval odborné knihovnické práce. Zúčastňoval se knihovnických sjezdů. V r. 1945 byl zvolen místopředsedou Svazu českých knihovníků. V přihlášce do Svazu uvedl v říjnu 1945, že byl v r. 1941 vězněn v Brně, že přispíval také do České osvěty, Hlídky národní výchovy, Obzoru a Hlasu lidu a stále byl knihovníkem přerovské knihovny. První poválečný knihovnický kurz v Kroměříži zahajoval ve funkci zemského inspektora knihoven. nd
Další info URLHistorie Městské knihovny v Přerově
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000030.htm ]