NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lazecký, František, 1905-1984
Církevní jméno Mařek, Svata, 1905-1984
Galus, Martin, 1905-1984
Narození 18. srpna 1905, Tísek (okr. Nový Jičín)
Úmrtí 16. listopadu 1984, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední slovanská zemědělská knihovna (1927-1968)

Biografická pozn. Narozen 18.8.1905 v Tísku u Nového Jičína, zemřel 16.11.1984 v Praze. Ing., básník a esejista, prozaik, překladatel z němčiny a ruštiny, autor veršů a pohádek pro děti, redaktor, bibliograf, teoretik zemědělského knihovnictví.
Źivotopis Studoval zemědělství na střední odborné škole v Opavě a v letech 1925-1930 na Českém vysokém učení v Praze. Studium knihovnictví absolvoval v letech 1928-1929 na Filozofické fakultě UK, kde byl Tobolkovým žákem. V r. 1927 nastoupil do Ústřední slovanské zemědělské knihovny, stál u zrodu Ústřední zemědělské a lesnické knihovny (ÚZLK), věnoval jí více než 41 let života. V letech 1946-52 a 1956-59 působil ve funkci ředitele této knihovny. V knihovnictví se nejvíce zabýval věcnou katalogizací a bibliografií. Předmětový katalog ÚZLK byl pokládán za jeden z největších a nejdůkladnějších věcných speciálních katalogů u nás. Značnou péči věnoval akviziční politice a budování knihovního fondu. Výsledkem tohoto úsilí jsou kompaktní celky starší zemědělské, lesnické, přírodovědecké, technické a národohospodářské literatury v širším slova smyslu. Ve fondu jsou i staré tisky a zemědělská literatura 18. a 19. stol. ve značné úplnosti. Významný je jeho podíl v oblasti odborné bibliografie, systematického třídění, dějin zemědělské literatury, dějin zemědělských knihoven, dějin zemědělského školství a zemědělské osvěty. Přednášel v kurzech, na školeních a seminářích pro pracovníky zemědělských knihoven. V letech 1957-1960 byl externím učitelem na katedře knihovnictví FF UK, vedl a oponoval řadu diplomových prací studentů této katedry. Sledoval tendence rozvoje zemědělského knihovnictví a bibliografie i zemědělských věd u nás i v zahraničí.
Dokladem je rozsáhlá publikační činnost (asi 100 prací) v knihovnických a zemědělských časopisech, bibliografické publikace, redigování časopisů a bibliografií, překlady aj. Jeho odborná činnost byla oceněna Pamětní medailí Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství v Praze, udělením domácích i zahraničních cen a uznání. Na odpočinek odešel v r. 1968. V jeho básnické tvorbě zpočátku mnoho motivů rozkladu, smrti a úzkosti. Dochází však ke zlomu, návratu k domovu, do rodného kraje Slezska. Vedle básní psal také povídky a pohádky. Překládal z němčiny a ruštiny.
Další info URLSlovník české literatury (František Lazecký)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000031.htm ]