NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mrštík, Alois, 1861-1925
Odkaz. forma Mrštík, Aleš, 1861-1925
Mrštík, Alojz, 1861-1925
Narození 14. října 1861, Jimramov (okr. Žďár nad Sázavou)
Úmrtí 24. února 1925, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Diváky (okr. Břeclav) - Obecní knihovna Diváky (1893-1910)

Biografická pozn. Narozen 14.10.1861 v Jimramově, zemřel 24.2.1925 v Brně. Učitel, prozaik, překlad z ruštiny.
Źivotopis Nižší reálku a učitelský ústav vystudoval v Brně. Byl učitelem v Divákách. Zde v r. 1893 začal budovat knihovnu, získávat pro ni knižní dary i finanční prostředky na nákup a vazby knih. Mnoho knih věnoval knihovně on sám a jeho bratři Vilém a Norbert. Alois na titulní listy vepisoval věnování. Knihovnu protokolárně předal obecnímu výboru a umístil ji ve třídě, kde učil. Veřejné půjčování knih zahájil v r. 1894. Musel vynaložit mnoho trpělivosti a houževnatosti, aby obyvatele získal k četbě. Výjimkou nebylo ani hlasité předčítání pro větší okruh lidí. Ale měl úspěch, počet čtenářů se rozšiřoval. V r. 1905 si stěžoval, že „pilní čtenáři nemají co číst, poněvadž většinu knih přečetli“. Přitom se půjčovalo a četlo jen v zimě, po skončení polních prací. Knihovnické působení chápal jako šíření vzdělanosti a osvěty. Knihovně věnoval mnoho knih o hospodaření, chovu dobytka, zahrádkářství, zdravovědě, o dějinách a literatuře. Knihovna měla i ve svých počátcích bohatý fond naučné literatury. Vzhledem k možnostem vesnice a mentalitě obyvatel šlo o velmi kvalitní skladbu knih profilovanou tak, aby mohla naplňovat Mrštíkovy představy o osvětovém působení. Diváky měly jeho zásluhou dobrou obecní knihovnu dlouho před vydáním prvního knihovnického zákona. Práci knihovníka vykonával do r. 1910, kdy knihovnu předal odboru Národní jednoty. Jak v dramatické (spolu s bratrem Vilémem), tak v románové tvorbě čerpal náměty z prostředí jihomoravské vesnice. V devítisvazkové kronice moravské dědiny na pomezí Slovácka a Hané Rok na vsi zachytil rozklad staré patriarchální vesnice, ze kterého obvinil město. Po Vilémově smrti psal již jen příležitostně. nd
Další info URLWikipedie (Alois Mrštík)
URLEncyklopedie dějin města Brna (Alois Mrštík)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000035.htm ]