NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novotný, Miloslav, 1894-1966
Akronym MilNý, 1894-1966
Ný, Mil., 1894-1966
Novotný, Milan, 1894-1966
Církevní jméno Cauchemare, 1894-1966
Jesenský, Karel, 1894-1966
Milmar, Erik, 1894-1966
Skalský, J., 1894-1966
Hlídek, Jiří, 1894-1966
Hrubý, Jiří, 1894-1966
Souhrada, Petr, 1894-1966
La Mornay, Jean de, 1894-1966
Narození 17. června 1894, Radomyšl (okr. Strakonice)
Úmrtí 22. prosince 1966, Strakonice (okr. Strakonice)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1924-1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovnická škola (1937-1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro českou literaturu ČSAV (nyní Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR) (1951-1955)

Biografická pozn. Narozen 17.6.1894 v Radomyšli u Strakonic, zemřel 22.12.1966 ve Strakonicích. PhDr., knihovník, literární historik a kritik, kulturní referent novin a časopisů, bibliofil, autor literárních monografií, editor českých spisovatelů, překladatel beletrie z francouzštiny a němčiny.
Źivotopis Narodil se 17. června 1894 v Radomyšli, kde byl otec obvodním lékařem. Studoval gymnázium v Písku (maturita 1913), pak slavistiku a romanistiku na filozofické fakultě v Praze, doktorát získal r. 1920 prací Kritická činnost J. Vrchlického. V letech 1921 až 1923 se stal tajemníkem Svazu osvětového, kde byl členem filmového poradního sboru. Od roku 1922 byl externím redaktorem Národních listů. V lednu 1924 nastoupil do knihovny Národního muzea, od r. 1925 zde pracoval v literárním archivu. Dostal za úkol uspořádat sbírku korespondencí a pozůstalostí pod vedením správce sbírky J. Volfa. Novotný měl průpravu teoretickou i praktickou, kterou získal na četných zahraničních cestách prostudoval obdobné instituce v Belgii, Francii, Německu a Dánsku. Po čtyřech letech převzal řízení literárního archivu, který organizoval podle moderních literárně historických zásad a dal mu široký badatelský program. Jeho zásluhou vzrostla stotisícová sbírka na 1,5 milionu archivních jednotek. Mezi přírůstky byly odkazy a pozůstalosti nejvýznamnějších postav českého písemnictví, vědy i kultury. V letech 1941-1950 byl ředitelem Knihovny Národního muzea (v roce 1944 byl suspendován Němci z místa přednosty). I v této funkci se zasazoval o obohacení sbírek a jejich odborné zpracování. Velkou pozornost věnoval také výstavní činnosti. Vydal práci Knihovna Národního musea 1818-1948 (1949). Píše zde o zakladatelích, ředitelích, o velkých přírůstcích, darech, konfiskátech i o permanentním boji s nedostatkem prostoru. V letech 1937-1950 působil na Státní knihovnické škole, kde přednášel dějiny knihy, písma a knihtisku. Stal se členem Komise pro Knihopis českých a slovenských tisků od r. 1501 až 1800 a překladatelem knihovnických a knihovědných sborníků a časopisů.
Angažoval se v knihovnických a knihovědných organizacích. Byl činný ve Svazu čs. knihovníků, nejprve jako místopředseda (zvolen 1945), od r. 1947 jako předseda. V této funkci se významně podílel na přípravě brněnského knihovnického sjezdu v květnu 1948, jménem knihovníků mluvil na sjezdu národní kultury. V plánech Svazu čs. knihovníků propracovával návrh na postavení Národní knihovny, zabýval se otázkami ústřední bibliografické služby a podílel se na všech jednáních o přípravě nového knihovnického zákona. V r. 1951 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Ceněna je jeho práce editorská, spolupracoval s četnými nakladatelstvími, řídil orgán Svazu knihkupců a nakladatelů Rozhledy po literatuře a umění. Jeho dalších velkým zájmem byla literární historie. S vydavatelskou činností trvale spojoval shromažďování a literárně historické studium rozmanitého životopisného a bibliografického materiálu jednotlivých literátů, publikoval celou řadu prací o postavách našich literárních dějin (Němcová, Neruda, Mácha aj.). Rozvíjel bohatou přednáškovou a osvětovou činnost. Aktivně působil ve Spolku bibliofilů, redigoval jeho časopis Marginalie. S bibliofilstvím souvisela i většina jeho drobných próz, vtipných causerií a povídek, v nichž si mj. dobíral milovníky krásných knih (Svízele bibliografovy, Skon knihovníka Merlína aj.). Psal intimní lyriku a časové epigramy. Publikoval literární a divadelní referáty a články o kulturním životě. Překládal z francouzštiny, němčiny a italštiny. Byl autorem hesel pro Ottův slovník naučný nové doby. nd
Další info URLSlovník české literatury (Miloslav Novotný)
URLZáznam v matrice narozených
URLPortrét z roku 1935 ve fotoarchivu ČTK

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000036.htm ]