NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Petrmichl, Jan, 1921-1964
Narození 23. června 1921, Klatovy (okr. Klatovy)
Úmrtí 29. února 1964, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zemská a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1943-1958)

Biografická pozn. Narozen 23.6.1921 v Klatovech, zemřel 29.2.1964 v Praze. PhDr., CSc., pracovník Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd v Praze. Literární historik a pedagog, práce v oboru, překladatel z ruštiny, editor českých autorů.
Źivotopis Narodil se 23. června 1921 jako syn klatovského zámečníka a klatovské švadleny. V červnu 1940 maturoval na reálném gymnáziu ve svém rodišti. Po maturitě pracoval pro městskou knihovnu, která byla v té době umístěna v městském muzeu, i pro muzejní knihovnu. Zaměstnanci muzea mu poradili, aby vystudoval knihovnickou školu v Praze. Byla to jediná škola, kde se dalo pokračovat ve studiu po uzavření českých vysokých škol. Absolvoval ročník 1941/42 a v červenci 1942 složil státní knihovnickou zkoušku. V dubna 1943 nastoupil jako pomocná síla do Zemské a univerzitní knihovny v Praze, po několika měsících byl však odveden ke službě u protiletecké ochrany a do knihovny se vrátil v roce 1944. Zpočátku pracoval v přírůstkovém oddělení. Po osvobození Československa ustavil s Josefem Zikou stranickou organizaci v Univerzitní knihovně a spojil ji se stranickou organizací v pražské městské knihovně, kterou založil Jaroslav Frey. V říjnu 1945 byl povýšen do hodnosti aktuárského adjunkta. Od školního roku 1946/47 studoval obor slovanská literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Akademický titul PhDr. získal v červnu 1950 za práci První světová imperialistická válka a boj o socialistickou republiku v dílech českých prozaiků Čapek-Dolanský. Přispěl k formování československého knihovnictví. Spolu s dalšími autory vydal publikaci Knihovny v Československu (1947). Psal pravidelně do časopisu Knihovna. Pracoval ve výboru Svazu českých knihovníků. V roce 1947 byl zvolen referentem knihovnictví slovanských zemí Svazu českých knihovníků.
Od poloviny září 1947 byl vedoucím dozorčím úředníkem v hlavní a odborné čítárně. Koncem roku 1948 byl pověřen vedením tehdy samostatné Národní knihovny a v říjnu 1950 byl pověřen odborným vedením i Knihovny Národního muzea ve spolupráci s dr. J. Václavkovou. Ve funkci ředitele Národní knihovny setrval do roku 1955. Zasloužil se o kvalitu Bibliografického katalogu (BK), zavedl zásadu předmětové katalogizace, knižní anotace, kumulativní rejstříky. Zavedl také další řadu BK – bibliografii časopiseckých článků, zvláštní sešity BK. Založil Edici Národní knihovny. Od poloviny března 1954 až do konce června 1958 byl ředitelem Univerzitní knihovny v Praze. Reorganizoval zde doplňování a zpracování literatury, služby čtenářům se staly pohotovější. Pozvedl teoretickou a ediční činnost knihovny. Podporoval bibliografickou činnost např. i založením edice doporučujících bibliografií. Od roku 1957 byl členem Ústřední knihovnické rady. V roce 1958 přešel na vědeckou a literární dráhu a začal pracovat jako redaktor deníku Rudé právo. Vedení knihovny předal V. Závadovi, se kterým ho spojovalo literární i osobní přátelství. V roce 1962 se stal zástupcem ředitele Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Současně byl vedoucím redaktorem časopisu Česká literatura. Knihovnictví se nadále věnoval v přednáškové činnosti. Jeho publikace Patnáct let české literatury (1961) je jedním z prvních pokusů o zhodnocení české poválečné literatury. Myšlenkově bohatá je monografie Vilém Závada, básník českého charakteru (1963). K 15. výročí jeho úmrtí vyšel výbor z jeho literárně teoretického a kritického odkazu Literatura mého srdce (1979). Jan Petrmichl byl rovněž překladatelem děl z ruštiny.
Nebyl jen velkým znalcem literatury a umění, ale dobrým plavcem, lyžařem a fotbalistou. Za tým univerzitní knihovny hrával kopanou. Rád si sedal s přáteli ke sklenici vína. Zemřel náhle 29. února 1964.
Další info URLSlovník české literatury po roce 1945 (Jan Petrmichl)
URLÚstav pro českou literaturu AV ČR (Historie ústavu)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000038.htm ]