NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Petrů, Eduard, 1928-2006
Narození 16. prosince 1928, Olomouc (okr. Olomouc)
Úmrtí 3. března 2006, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Univerzitní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1952-1964)

Biografická pozn. Narozen 16. 12. 1928 v Olomouci, zemřel 3. 3. 2006. PhDr., CSc., historik a teoretik české literatury, editor a pedagog, práce z oboru.
Źivotopis Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1948) vystudoval češtinu a francouzštinu na FF Univerzity Palackého. Prací Petra Chelčického Řeč o Šelmě a obrazu jejiem získal v r. 1952 titul PhDr. Od r. 1952 pracoval v Univerzitní knihovně v Olomouci jako správce rukopisného fondu a bibliograf. Sestavil řadu bibliografických soupisů, ve dvou případech – Česká životopisná literatura 1953-1957 (1963), 1958-1962 (1963) a Literatura o divadle a divadelní hry (1963) – zahájil tradici soupisů, v nichž s časovými odstupy pokračovali další bibliografové. Jeho zájem však platil především historickému fondu. Na jeho disertační práci navázala bibliografie Soupis díla Petra Chelčického a literatury o něm (1957) a řada studií věnovaných této osobnosti, která se stala trvalým předmětem jeho vědeckého zájmu. Příspěvkem ke studiu vývoje staročeské zábavné prózy jsou Olomoucké povídky (1957). Konkordance signatur rukopisného fondu Universitní knihovny v Olomouci (1960) je převodníkem mezi různými katalogy. Zpracoval Soupis katalogů SVKOL (1964), v němž podal informace i o všech rukopisných katalozích. Jeho nejzávažnější prací související s olomouckým historickým fondem je Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci (1959). V r. 1964 odešel na katedru bohemistiky UP, přednášel dějiny starší české literatury a teorii literatury. Věnoval se především historii českého středověkého a humanistického písemnictví – Vývoj exempla v době předhusitské (1966), Zašifrovaná skutečnost (1972), Vzrušující skutečnosti (1984). V r. 1983 obdržel titul DrCs. za práci Husitství, reformace, humanismus a renesance v české literatuře. V r. 1989 se stal vedoucím katedry bohemistiky a slavistiky FF UP.
Jeho pedagogická praxe se nejvýrazněji projevila v příručce Úvod do studia literární vědy (1999). V mnohých prácích se soustředil na regionální specifika starší kultury a literatury, např. v knize Humanismus a raná renesance na Moravě (spolu s I. Hlobilem 1992). Byl spoluautorem 1. dílu tzv. akademických Dějin české literatury (1959). Jeho studie publikované čtyřicet let v odborných sbornících a časopisech byly shrnuty do knižního souboru Vzdálené hlasy (1992). V r. 1966 byl spoluzakladatelem festivalu vědeckých, populárně naučných a didaktických filmů Academia film Olomouc, s nímž léta spolupracoval. Publikoval řadu glos i článků z oblasti filmové vědy. nd
Medaile a ocenění Cena města Olomouce 1997-1998 (1999)
Další info URLSlovník české literatury po roce 1945
URLObálky knih (Eduard Petrů)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000039.htm ]