NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Randé, Karel, 1880-1942
Církevní jméno Radil, K., 1880-1942
Narození 22. června 1880, Písek (okr. Písek)
Úmrtí 17. června 1942, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1909-1935)
Brno (okr. Brno-město) - Zemská a universitní knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1935-1942)

Biografická pozn. Narozen 22.6.1880 v Písku, zemřel 17.6.1942 v Brně. JUDr., ředitel knihovny, spoluredaktor bibliografického katalogu ČSR let 1929-1933, překladatel z angličtiny a němčiny.
Źivotopis Narodil se 22. června 1880 v Písku, kde v tu dobu otec působil jako císařský podplukovník. Studoval na malostranském gymnáziu a v letech 1899 až 1906 na Právnické fakultě Německé UK. V únoru 1909 nastoupil do pražské Veřejné a univerzitní knihovny jako 9. praktikant. Rok nato byl 8. praktikantem a r. 1912 6. praktikant. V r. 1913 se stal asistentem ad personam. Věnoval se zejména popisu historických fondů. Pro 1. díl Knihopisu československých tisků od doby nejstarší až do konce 18. stol. (1925) zpracoval fond prvotisků univerzitní knihovny a některých dalších pražských knihoven. Když byla z Tobolkova podnětu ve Veřejné a univerzitní knihovně zřízena jako konzervační oddělení Národní knihovna, stal se jejím prvním vedoucím. Za bojů o národní bibliografii hájil v r. 1929 na valné hromadě Spolku čsl. knihovníků Tobolkovy reformy. Bibliografický ústav byl zrušen a ústřední bibliografické práce připadly Národní knihovně. Byly zavedeny bibliografické ročenky a vydávání rozmnožovaných lístků, týdenní sešity byly zrušeny. Bibliografický katalog ČSR jako ročenku redigoval Randé v letech 1929-1935. V r. 1931 byl jmenován vrchním radou knihovní a archivní služby. K 1. červenci 1935 byl jmenován ředitelem Zemské a univerzitní knihovny v Brně. Brněnská knihovna byla přímo řízena ministerstvem a to preferovalo do vedoucí funkce osobnost se zkušenostmi z pražské knihovny. Záměr zkvalitnit působnost knihovny Randé naplnil. Věnoval se řídícím a organizačním úkolům, rozšířil prostory knihovny do sousední budovy, kde byly zřízeny sály pro studovny, čítárna a půjčovna. V r. 1937 byly tyto nové provozy zpřístupněny veřejnosti.
Byl dobudován systém katalogů a zahájen opis jmenného katalogu, aby byl jako čtenářský k dispozici v půjčovně. Změnilo se dislokování fondů ve skladech, formátové stavění bylo zjednodušeno, byly pořízeny místní seznamy nutné pro revizi sbírek. Podařilo se mu rozšířit počet personálu a docílit zvýšení dotace. V publikační činnosti se uplatnil ve svém studijním oboru. Uveřejnil některé právnické studie, právnické spisy překládal z němčiny a angličtiny. Napsal také několik článků z dějin výtvarného umění. Byl autorem hesla Knihovna v Pedagogické encyklopedii (1938).nd Zemřel na mrtvici 17. června 1942 a zpopelněn byl v brněnském krematoriu pět dnů poté.
Další info URLEncyklopedie dějin města Brna (Karel Randé)
URLOsobnosti MZK (Karel Randé)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000043.htm ]