NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Řezníček, Ladislav, 1896-1962
Narození 17. května 1896, Třebíč (okr. Třebíč)
Úmrtí 18. ledna 1962, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Znojmo (okr. Znojmo) - Městská knihovna Znojmo (1923-1938)
Brno (okr. Brno-město) - Městská knihovna v Brně (nyní Knihovna Jiřího Mahena v Brně) (1939-1957)

Biografická pozn. Narozen 17.5.1896 v Třebíči, zemřel 18.1.1962 v Brně. PhDr., knihovník, uspořadatel sborníku o J. Mahenovi.
Źivotopis Vystudoval klasické gymnázium v Třebíči a byl povolán na frontu. Vrátil se do Třebíče a byl zaměstnán na okresní zprostředkovatelně práce. Bezplatně působil v redakci dělnického časopisu Jiskra, kde vedl kulturu. Projevoval se jako básník a znalec literatury. Přešel do Znojma a převzal list Jižní Morava, který se později s Jiskrou sloučil. Celý svůj další život věnoval veřejnému knihovnictví. V r. 1923 ho městská správa pověřila vedením městské knihovny. Ve Znojmě, které mělo do té doby převážně německý ráz, bylo třeba posilovat český živel a prosazovat šíření a čtení českých knih. Řezníček se tohoto úkolu velmi dobře zhostil. V r. 1926 absolvoval Státní knihovnický kurz v Bratislavě (ČČK ho však uvádí mezi absolventy pražské Státní knihovnické školy ve školním roce 1924/25), později v něm sám přednášel. O činnosti knihovny, která se rok od roku rozrůstala, psal do ČČK. Knihovnu reorganizoval, postaral se o rekatalogizaci fondů, propagoval využívání naučné a starší domácí literatury, v příruční knihovně zřídil samostatný oddíl bibliofilií, nezaměstnaným půjčoval zadarmo. Vydával tištěné katalogy (1926, dodatek 1930). V r. 1929 se zapojil jako řádný člen do Spolku čs. knihovníků a jejich přátel v Praze, potom byl členem výboru Ústředního spolku čs. knihovníků. Účastnil se knihovnických sjezdů ve 30. letech. Za okupace jako Čech musel opustit Znojmo. Jeho dalším působištěm se stala Městská knihovna v Brně, kam ho přivedl Jiří Mahen. Po Mahenově tragické smrti převzal v květnu 1939 vedení této knihovny. Byl již promován na doktora filozofie a měl předpoklady pro tuto funkci.
Bylo to však v těžké době německé okupace, kdy Němci zabrali místnosti knihovny pro sebe a vystěhovali ji do nevhodných místností. Pokroková kultura včetně literatury byla perzekuována. Řezníček se snažil, aby knihovna plnila své úkoly i v těchto podmínkách. Po válce věnoval pozornost dobudování základní evidence fondů, evidenci čtenářů na jednodušším základě, aktivizaci činnosti poboček, obnově poboček zrušených za války. Jako prioritu přijal zvýšení počtu čtenářů a výpůjček. Měl bohatou publikační činnost, přispíval do Moravskoslezské osvěty, České osvěty. Řadu článků věnoval Jiřímu Mahenovi, ke kterému se hlásil jako ke svému učiteli a rádci. Byl literárně činný jako básník, psal i fejetony a kritiky. Do důchodu odešel v r. 1957. nd
Další info URLEncyklopedie dějin města Brna (Ladislav Řezníček)
URLWikipedie (Ladislav Řezníček)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000044.htm ]