NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šeršník, Leopold Jan, 1747-1814
Odkaz. forma Scherschnik, Leopold Johann, 1747-1814
Sherschnik, Leopold Jan, 1747-1814
Szersznik, Leopold Jan, 1747-1814
Szersznik, Lepold Jan, 1747-1814
Scherschnick, Leopold Johann, 1747-1814
Szersznik, Leopold Johann, 1747-1814
Narození 3. března 1747, Těšín (okr. Karviná)
Úmrtí 21. ledna 1814, Těšín (okr. Karviná)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Klementinská jezuitská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1774-?)

Biografická pozn. Narozen 3.3.1747 v Těšíně (dnes Český Těšín), zemřel 31.1.1814 tamtéž. Jezuita, středoškolský profesor, knihovník, historik, sběratel literárních a historických památek, historické spisy.
Źivotopis Byl členem jezuitského řádu od r. 1764, jako jezuita působil v Olomouci, Brně a Březnici. V letech 1768-1769 studoval v Praze matematiku, církevní dějiny, hebrejštinu a řečtinu. Jako člen řádu uměl latinsky, ale jeho mateřštinou byla němčina. Dosáhl hodnosti magistra filozofie. V letech 1770-1772 byl učitelem na jezuitském gymnáziu v Chebu. Vrátil se do Prahy a začal v Klementinu studovat bohosloví. Po zrušení jezuitského řádu byl vysvěcen na kněze a ve funkci adjunkta působil v klementinské knihovně. Sestavil latinsky psaný katalog rukopisů, který se zachoval v Národní knihovně. Pro tento soupis mu byla vzorem popisná metoda dvorní knihovny ve Vídni. Dokonalejší vědecký popis již v té době známých katalogů rukopisů královských knihoven v Londýně a Paříži zřejmě ani neznal. Likvidací knihovny po zrušeném jezuitském řádu byli pověřeni francouzský knihovník Charuel a Scherschnik. Na katalogizaci knihovny pracovali pilně, takže již na jaře r. 1774 odevzdali zemskému guberniu třísvazkový abecední katalog. První svazek obsahoval všechny rukopisy v abecedním pořadí, ve druhých dvou svazcích byly abecedně seřazeny všechny tisky. Katalog byl zaslán do Vídně. O jeho existenci jsou jen písemná svědectví, fyzicky se nezachoval. Scherschnik je autorem prvního pokusu o dějiny klementinské knihovny. Jeho studie Ueber den Ursprung und die Aufnahme der Bibliothek am Clementinischen Collegium zu Prag (1776) vyšla v 2. sv. Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen. V r. 1776 se trvale usadil ve svém rodišti. Působil na gymnáziu, později jako prefekt. Publikoval literárně v německé a latinské řeči. Napsal malý biografický slovník z kulturních dějin Těšínska Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum.
Vytvářel veřejné muzejní sbírky, zasloužil se o rozvoj těšínského školství. Budoval školy a přírodopisné sbírky. Byl těšínský regionalista. Podle Kudělky pracoval Šeršník v klementinské knihovně buď do konce r. 1774 nebo začátku 1775, kdy opustil Prahu. Jako adjunkt si vydělal v knihovně měsíčně 20 zlatých.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000045.htm ]