NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Simandl, Dušan, 1924-2006
Narození 25. prosince 1924, Znojmo (okr. Znojmo)
Úmrtí 30. července 2006, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro technické a ekonomické informace (1965-1984)

Biografická pozn. Narozen 25.12.1924 ve Znojmě, zemřel 30.7. 2006. Knihovník, práce zejména oboru MDT a selekčních jazyků, redaktor letecekého časopisu, zabýval se i hudbou a divadlem.
Źivotopis Gymnázium studoval v Praze. Za války byl nasazen v Letově. Po osvobození se stal redaktorem časopisu Českého národního aeroklubu Rozlet. Služebně procestoval Francii, Anglii, Belgii. Studoval na Vysoké škole obchodní, odkud byl v r. 1949 pro své názory a aktivity prověrkovou komisí před státnicí vyloučen. Začal pracovat jako překladatel v Báňské a hutní společnosti, přešel do Ocelářského výzkumného ústavu, kde se stal vedoucím studijního odd. Organizoval odbornou výchovu a školení informačních pracovníků, přednášel v resortních kurzech. Sféra jeho zájmů a aktivit v 50. a 60. letech byla velmi široká. Od letectví, ekonomiky, politiky, přes divadlo a hudbu (angažoval se v organizaci akcí v Divadle hudby) až po metodiku a techniku odborných informací. V r. 1965 nastoupil v Ústavu pro technické a ekonomické informace (UTEIN), který se v následujícím roce stal součástí nově vzniklého Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI). Na tomto pracovišti po dvacet let využíval svých tvůrčích a organizačních schopností. Zároveň dokončoval svá studia na Vysoké škole ekonomické, kde v r. 1969 promoval. Postupně se zaměřil na rozvoj MDT a je právem považován za otce čs. úplného vydání MDT. Převážná většina tohoto vydání MDT vyšla v letech 1971-1991. Všechny části vydané ÚVTEI do r. 1984 připravil a zpracoval, u částí vydaných jinými organizacemi úzce spolupracoval, nebo byl členem zpracovatelských kolektivů. Významná byla jeho organizační práce při dlouhodobém zajišťování činnosti čs. Ústřední klasifikační komise (ÚKK). Jejím posláním bylo realizovat spolupráci ÚVTEI s Mezinárodní federací pro informace a dokumentaci (FID).
Připravoval podkladové materiály včetně projednávání revizních návrhů, průběžně informoval odbornou veřejnost o činnosti a výsledcích práce ÚKK a FID jako centra pro udržování a průběžnou aktualizaci MDT. O MDT, jeho vývoji a optimální aplikaci přednášel na školeních a odborných akcích. Neomezoval se jen na MDT, věnoval pozornost selekčním jazykům v plné šíři. Aktivně působil ve Středisku pro selekční jazyky v ÚVTEI, publikoval práce o stavu a perspektivách selekčních jazyků v čs. informační soustavě. Účastnil se na řešení projektu o charakteristice makrostruktury vědecké a odborné literatury a tím i mapování soudobého stavu vědeckého poznání (výsledky projektu zveřejněny v r. 1977). Příspěvky uveřejňoval v Metodice a technice informací a v Československé informatice. Publikoval i v německých a ruských časopisech. V mezinárodní spolupráci se orientoval zejména na FID, stal se členem pracovní skupiny FID pro vytvoření propojovacího (selekčního) jazyka – Standardního referenčního kódu. Zúčastnil se celé řady jednání FID (Haag, Londýn), podílel se na práci a zasedání odborných skupin v rámci Mezinárodního centra vědeckých a technických informací (MCVTI) v Moskvě, Varšavě a Budapešti. V r. 1984 odešel do důchodu.
Další info URLIng. Dušan Simandl (Ikaros, 2006, č. 10)
URLNekrology - Ing. Dušan Simandl - život a práce (Bulletin SKIP, 2006, . 4)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000046.htm ]