NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Straka, Cyril Antonín, 1868-1927
Odkaz. forma C. Astr., 1868-1927
Astr, C., 1868-1927
Narození 19. listopadu 1868, Milevsko (okr. Písek)
Úmrtí 17. září 1927, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Strahovská knihovna (1906-1927)

Biografická pozn. Narozen 19.11.1868 v Milevsku, zemřel 17.9.1927 v Praze. Katolický kněz, premonstrát, převor a bibliotékář strahovského kláštera, spisy hagiografické, historické, literárněhistorické.
Źivotopis Narodil se 19. listopadu 1868 v Milevsku, kde byl otec hrnčířem. Po dokončení obecné školy v rodišti, kde mu za katechety byli strahovští kněží, byl přijat mezi vokalisty na Strahov r. 1881. Navštěvoval městskou střední školu v Praze a poslední dvě gymnazijní třídy studoval na českém vyšším gymnáziu v Českých Budějovicích. Po maturitě vstoupil 17. září 1888 do premonstrátského řádu a přijal klášterní jméno Cyril. Vysvěcen byl v r. 1893. Pak odešel na kaplanské místo v Radonicích. Zde studoval historii, podnikal historická bádání. Když se v únoru 1906 vzdal dr. Zahradník knihovnického místa, byl pozván, aby se ujal strahovské knihovny, kterou pak vedl od 15. března 1906 21 let. Páter Cyril za pomocí tří kleriků začal katalogizovat velký filozofický sál, s nímž byl hotov za 4 roky (31 424 sv.). Roku 1910 zahájil práce na katalogizaci knih v teologickém sále, 17 127 sv. bylo zpracováno v r. 1913. Ihned přikročil k obtížnému zpracování knihovny Dlabačovy a Petříkovy. Jejich svazky dával pracně dohromady a mezi nimi objevoval vzácné drobné tisky doby obrozenské. Třetí sál – právnický a medicínský - katalogizoval v letech 1918 (10 258 sv.). Svou prací zpřístupnil knihovnu všem badatelům. Byl ve styku s vědeckými ústavy, zasvěceně se věnoval i jednotlivcům, návštěvníkům knihovny. V té době měla knihovna 100 000 sv., 1 200 prvotisků a přes 2 000 rukopisů. Při pořádání knihovny objevil řadu neznámých rukopisů, inkunábulí a tisků, ve vědeckých časopisech je popsal a vytiskl. Zabýval se knižními vazbami, uveřejnil o nich několik studií, svým výkladem doprovázel výstavy knižních vazeb.
Chystal obšírné dějiny strahovské knihovny, z nichž však vyšla jen stať Vznik filosofického sálu knihovny premonstrátské na Strahově. Byl spoluzakladatelem Spolku čs. knihovníků, členem jeho výborů. Již velmi nemocný se ještě zúčastnil Mezinárodního sjezdu knihovníků v Praze v r. 1926. nd
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000049.htm ]