NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Trautmann, Jaromír, 1921-1985
Narození 4. února 1921, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 10. června 1985, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Zemská a universitní knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1941-1945)
Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Vysoké školy technické v Brně (nyní součást Moravské zemské knihovny) (1945-1947)
Brno (okr. Brno-město) - Státní technická knihovna v Brně (nyní součást Moravské zemské knihovny) (1947-1958)
Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna) (1958-1981)

Biografická pozn. Narozen 4. 2. 1921 v Brně, zemřel 10. 6. 1985 tamtéž. Promovaný filozof, knihovník, stati z oboru.
Źivotopis Narodil se 4. února 1921 v Brně v rodině knihovníka Raimunda Trautmanna. Po maturitě na třetím brněnském reálném gymnáziu v červnu 1941 a půlročním kurzu na obchodní škole Merkur nastoupil 1. září 1941 jako bezplatný volontér do Zemské a univerzitní knihovny v Brně. Od května 1942 byl placen na paušál. Expedoval knihy ze skladišť a dostal se při jejich půjčování i do styku se čtenáři. Následovalo doplňování, evidence a zpracování knih. V říjnu 1944 složil jako externista zkoušku na SKŠ. Po skončení druhé světové války přešel v září 1945 do knihovny Vysoké školy technické v Brně, která po uzavření v době války obnovovala svou činnost. Zde se seznámil zvláště s mezinárodním desetinným tříděním a stal se jeho propagátorem. S ředitelem Mayerhöferem usiloval, aby knihovna sloužila nejen vysoké škole, ale široké technické veřejnosti. Na nové základy bylo postaveno doplňování fondů, doplňovaly se mezery v zahraniční literatuře, byl přebudován systém katalogů, zřízena poradenská a informační služba. Knihovna byla zestátněna a zpřístupněna všem uživatelům, stala se centrem pro práci s technickou literaturou, aktivním činitelem a metodickým rádcem pro rostoucí a rozvíjející se síť knihoven VTEI. Aby si doplnil odborné vzdělání, stal se Trautmann jedním z prvních dálkových studujících Filologické fakulty UK. Obor knihovnictví-technologie absolvoval v r. 1959, když obhájil diplomovou práci Drobná literatura a speciální druhy technické literatury v knihovnách. Po skončení studia a v návaznosti na nový zákon o jednotné soustavě knihoven se zapojil do veřejného knihovnického dění, pracoval v řadě odborných komisí a sekcí, přispíval k prohloubení vazeb s knihovnami soustavy VTEI. Přednášel v knihovnických kurzech a školeních.
V oblasti teorie knihovnictví se věnoval otázkám jmenné i speciální katalogizace, problematice zpracování speciálních druhů technické literatury i aktuálním problémům doplňování a budování fondů. V tomto období byla již Státní technická knihovna začleněna do svazku Státní vědecké knihovny. V r. 1969 se stal ředitelem STK, v r. 1972 se dostal do čela celé SVK. V 70. letech bylo třeba přebudovat SVK Brno na univerzální vědeckou knihovnu a na regionální centrum soustavy knihoven Jihomoravského kraje. Trautmann musel také nově řešit otázky aktualizace fondů, bylo nutné budovat depozitáře a odlehčovací skladiště. Byl autorem několika odborných publikací, např. Práce s firemní literaturou (1963), Obsahová prověrka a aktualizace fondů v technických knihovnách (1964), Jak zpracovávat firemní literaturu (1966), Práca s firemnou literatúrou v informačných strediskách (1968), Průvodce po brněnských knihovnách (1968), podílel se na 2. vydání Pravidel jmenného katalogu (1969) a Pravidel jmenného záznamu speciálních dokumentů a analytického popisu (1972). Byl dlouholetým členem redakční rady odborného měsíčníku Technická knihovna, ve kterém také publikoval. Působil i jako odborný diplomový konzultant a oponent na katedrách knihovnictví v Praze a v Bratislavě. Byl členem ÚKR. Dostala se mu řada ocenění. Po dovršení 60 let ze zdravotních důvodů odešel do důchodu.
Medaile a ocenění zasloužilý pracovník kultury (1972)
Další info URLDuha, 2010, č. 4

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000055.htm ]