NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Velemínský, Karel, 1880-1934
Narození 17. října 1880, Mysletín u Ledenic (okr. České Budějovice)
Úmrtí 15. listopadu 1934, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo školství a národní osvěty (1919-1925)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Svaz osvětový (nyní Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, NIPOS)

Biografická pozn. Narozen 17.1.1880 ve dvoře Mysletín u Ledenic, zemřel 15.11.1934 v Praze. PhDr., státní úředník, publicista, kulturní pracovník, pedagogický spisovatel, propagátor česko-ruských kulturních styků, překladatel z ruštiny, práce v oborech.
Źivotopis Po gymnaziálních studiích v Třeboni a v Táboře studoval germanistiku a slavistiku v Praze, Berlíně a Lipsku. Jako středoškolský profesor působil v Moravské Ostravě, v Táboře a v Praze. Tento spisovatel, literární historik, překladatel a pedagog působil od února 1919 jako přednosta lidovýchovného oddělení Ministerstva školství a národní osvěty, v roce 1925 byl jmenován přednostou studijního oddělení a v roce 1931 přednostou oddělení pro živnostenské školy pokračovací, byl ministerský rada. O mimoškolní lidovýchovnou péči se zajímal doma i na četných zahraničních cestách. Ve Svazu osvětovém přijal funkci jednatele organizačního odboru, jehož úkolem bylo vybudovat síť osvětových středisek po celé české oblasti. Stal se spolupracovníkem odboru knihovního a knihopisného. Již v dubnu 1919 sestavil instrukce k připravovanému knihovnímu zákonu. Pod jeho vedením zasedal zvláštní poradní sbor, který měl vytyčit hlavní zásady zákona o veřejných knihovnách obecních. Již od počátku důsledně prosazoval později přijatou zásadu – povinnost všech obcí zřídit a vydržovat knihovnu. Prosadil toto stanovisko proti fakultativní povinnosti obce ke knihovně nebo závazné povinnosti jen těch obcí, kde byla škola. Jeho přičiněním zákon ustanovil nejhustší síť obecních knihoven na světě. Hned po schválení zákona Národním shromážděním dne 22. července 1919 stylizoval obsáhlá prováděcí nařízení, která po příslušné právnické redakci byla schválena již 5. listopadu 1919. Chápal, že všechny tyto normativy musí být přijaty v době co nejdříve.
Uvědomoval si nedostatek naučných spisů vhodných pro obecní knihovny, a proto se ujal redakce Knih pro každého, které léta redigoval. nd Z jeho iniciativy byla zřízena státní knihovnická škola v roce 1921 v Ústí nad Labem. Do penze odešel k 1. listopadu 1934 a 15. listopadu byl ve svých 54 letech stižen mrtvicí.
Další info URLBibliografie dějin Českých zemí, Historický ústav AV ČR (Velemínský Karel)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000057.htm ]