NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Voigt, Michael Wenzel, 1765-1820
Odkaz. forma Voigt, Michal Václav, 1765-1820
Narození 6. října 1765, Frýdlant v Čechách (okr. Liberec)
Úmrtí 24. září 1820, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Lycejní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1813-1820)

Biografická pozn. Narozen 6.10.1765 ve Frýdlantě v Čechách, zemřel 24.9.1820 v Olomouci. Pražský doktor filozofie a profesor rétoriky.
Źivotopis Absolvoval gymnázium v Praze na Malé Straně, vystudoval univerzitu. Vyučoval na gymnáziu v Chomutově a v Praze, kde se na krátký čas stal i univerzitním profesorem. V letech 1804-1809 pobýval v Krakově. Už zde se projevil jeho zájem o knihovnictví jako obor. Vedle svých hlavních oborů zde přednášel knihovnictví a vykonával knihovnickou praxi v krakovské univerzitní knihovně. Tuto knihovnu v r. 1807 převzal a pracoval zde až do odchodu do Lvova. V letech 1809-1903 působil jako profesor filosofie na univerzitě ve Lvově. V lednu (dle Chrám věd a múz - s. 114) nebo v květnu 1813 převzal lycejní knihovnu v Olomouci a setrval zde až do své smrti. V Olomouci to nebylo jen místo knihovníka. Tato funkce byla spojena i s funkcí tzv. ředitele filosofických studií na c. k. lyceu, protože knihovna s vysokou školou úzce souvisela. V Olomouci chtěl nahradit Denisův systém stavění knih systémem osvědčeným v Univerzitní knihovně v Krakově, ale nezískal souhlas nadřízených míst. Vypracoval výpůjční řád, kterým bylo přesně vymezeno právo učitelů vysokých škol při půjčování knih mimo knihovnu. Jeho pozůstalost dokazuje, jak se věnoval studiu knihovnictví. Kromě různých knihovnických publikací byly nalezeny dva Voigtovy rukopisy, které mají podobu konspektu k přednáškám nebo cvičením z knihovnictví. První má název Versuch in vollständigem Lehrbuch der Bibliothekswissenschaft …(1810), v něm si pořídil výtah ze soudobé učebnice M. Schrettingera. Konspekt se zabývá základy organizace knihoven, pravidly pro zřizování jmenného a věcného katalogu, charakterizuje jednotlivé druhy tiskovin. Druhý se jmenuje Übersicht der Bibliographie oder Bücherkunde. Je to pokus o nauku o knize a dějiny knihy, ale Voigtovi se podařilo zpracovat jen část do vynálezu knihtisku.nd
Další info URLMichal Václav Voigt — pedagog (Pedagogika, 1974, . 5)
URLOsobní knihovna M. V. Voigta

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000058.htm ]