NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vrchotka, Jaroslav, 1926-2013
Narození 30. srpna 1926, Lázně Kynžvart (okr. Cheb)
Úmrtí 20. srpna 2013, Čelákovice (okr. Praha-východ)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1947-1990)

Biografická pozn. Narozen 30. 8. 1926 v Lázních Kynžvartě, zemřel 20. 8. 2013. PhDr., CSc., knihovník, odborník v oblasti dějin knihy, knižní kultury, dějin knihovnictví, dějin knihtisku, inkunábulí a starých tisků, autor prací z oboru.
Źivotopis Gymnázium absolvoval v Chebu a v Plzni. Na FF UK (1946-1951) studoval dějepis a anglický jazyk. Během studia složil v červnu 1949 nižší a v červnu 1950 vyšší státní knihovnickou zkoušku. V r. 1952 získal titul PhDr., v r. 1964 se stal kandidátem historických věd. Do Národního muzea nastoupil již počátkem svých studií v r. 1947. Pracoval nejdříve v historicko-archeologickém odd., v r. 1949 přešel do Knihovny Národního muzea (KNM). Působil na různých úsecích, pak převzal správu přírůstkového odd. a osobně se intenzívně věnoval mezinárodní výměně publikací, kterou reorganizoval. Rozsáhlými jazykovými znalostmi mezinárodní výměnu rozvinul a zajistil soustavnou akvizici zahraniční literatury. Zvláštní pozornost věnoval světové muzeologické literatuře, která je jeho zásluhou v KNM bohatě zastoupena. Založil a vydával bibliografii zahraniční muzeologické literatury v Praze i v Bratislavě. V r. 1967 převzal vedení sbírky historických fondů KNM včetně inkunábulí, starých tisků i správy Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou. Správu tohoto odd. a sbírek si ponechal i po r. 1971, kdy se stal ředitelem KNM. V r. 1978 byl jmenován zástupcem ústředního ředitele Národního muzea. Při náročných úkolech řídících funkcí se věnoval i vědecko-výzkumné a kulturně výchovné činnosti. Na promyšlené knihovědné činnosti bylo dále budováno Muzeum knihy ve Žďáru n. S., realizována dlouhá řada výstav jak v Muzeu knihy, tak v hlavní budově Národního muzea v Praze. Výstavy byly převážně zaměřeny na významné osobnosti naší knižní kultury a důležité jevy ve vývoji knihy. Pro Muzeum knihy napsal průvodce (1965, 1990), pro výstavy řadu katalogů, které jsou knihovědnými publikacemi.
Svou činností v oblasti muzejní práce s knihou a knihovědy se Vrchotka stal uznávaným i v zahraničí. V r. 1977, u příležitosti 20. výročí otevření trvalé expozice Muzea knihy se z jeho popudu a za jeho vedení sešla ve Žďáru mezinárodní konference o problematice muzeí knihy. Setkání dalo podnět k vybudování mezinárodní platformy pro řešení problémů muzejní práce s knihou. Vrchotka byl v r. 1981 přijat za člena stálého výboru Sekce pro cenné a vzácné knihy a dokumenty IFLA a na prvním kongresu v Lipsku byl zvolen předsedou této sekce. V r. 1982 zajistil ustavení Pracovní skupiny IFLA pro muzea knihy, kterou od té doby řídil. Konference o muzeích knihy se konaly ve Žďáru n. S. (1982, 1984) a v Lipsku (1985, 1986). Jeho referáty z těchto a dalších konferencí byly publikovány v oficiálních tiskových orgánech IFLA a v odborných časopisech. Osobně navštívil a studoval činnost téměř všech evropských muzeí knihy, mnoha knihoven a muzeí různých typů. Jeho důležitým zájmem byly prvotisky. Od r. 1979 působil jako člen pracovní skupiny IFLA pro Souborný katalog prvotisků (Gesammtkatalog der Wiegendrucke). Vrcholem jeho práce v oblasti inkunábulí je soupis sestavený s J. Šimákovou a kol. Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice (2001). Dalším okruhem jeho zájmu byly dějiny Knihovny Národního muzea. První část jeho práce vyšla pod názvem Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze 1818-1892 (1967) a shrnula působení této významné národní instituce v kontextu českých dějin. Jako redaktor Sborníku Národního muzea, řady C, orientoval tento časopis od r. 1971 tak, aby přinášel vědecká zhodnocení sbírek KNM, řešil problémy knihovědy a muzejní práce s knihou.
Externě spolupracoval s katedrou knihovnictví a vědeckých informací FF UK, byl i členem rigorózní komise. Byl členem ÚKR, předsedou komise ÚKR pro historické fondy, předsedou oborové komise knihoven, muzeí a galerií, členem redakční rady časopisů Strahovská knihovna a Časopisu Národního muzea. nd
Medaile a ocenění zasloužilý pracovník kultury (1975)
medaile k 40. výročí osvobozeneckého boje (1985)
zasloužilý pracovník Národního muzea (1986)
Další info URLBulletin SKIP
URLWikipedie (Jaroslav Vrchotka)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000061.htm ]