NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vycpálek, Ladislav, 1882-1969
Narození 23. února 1882, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 9. ledna 1969, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1907-1942)

Biografická pozn. Narozen 23. 2. 1882 v Praze, zemřel 9. 1. 1969 v Praze. PhDr., pracovník Universitní knihovny v Praze, zakladatel hudebního oddělení, hudební skladatel, muzikolog, práce v oboru, publikovány též časopisecky.
Źivotopis Narodil se dne 23. února 1882 v Praze ve Vršovicích v rodině úředníka. Maturoval na gymnáziu na Královských Vinohradech v r. 1901. Studoval na Filozofické fakultě UK český a německý jazyk a literaturu. Doktorát získal v r. 1906. O. Fischer mu poradil, aby se ucházel o místo v Univerzitní knihovně v Klementinu. Dne 16. dubna 1907 nastoupil jako 9. praktikant, v r. 1909 už byl 7. praktikant a rok nato 6. praktikant. V r. 1912 zastával pozici 4. praktikanta a další rok asistenta ad personam. V knihovně prošel všemi odděleními od výpůjčny až po vazbu knih a skončil v odd. cizojazyčné literatury, kde zpracovával oddělení 1-17. Existenčně byl zajištěn a mohl docházet na soukromé studium skladby u Vítězslava Nováka. Vedle oficiálního povolání se zabýval soustavnou skladatelskou prací, tehdy vzniklo jeho celoživotní zaujetí pro hodnotu lidové písně. V knihovně se od začátku zajímal o osud hudebnin, které se dříve zapisovaly do zvláštní knihy (Ars musica), ale v době jeho působení se ukládaly do sklepa bez evidence a katalogizace. Mnohé se znehodnotily nebo ztratily. Změna a náprava se stala po r. 1918. Ministerstvo vydalo příkaz rovnoprávného postavení hudebnin ve fondu knihovny (na naléhání Vycpálka a Boreckého) a nařídilo jejich ochranu a katalogizaci. Prací byl pověřen Vycpálek. Kolektiv pod Vycpálkovým vedením hudebniny třídil, evidoval a katalogizoval. V r. 1922 tím byly položeny základy budoucího hudebního odd. knihovny. Vycpálek kompletoval chybějící povinné výtisky, zaměřoval se i na zahraniční bohemika, na starší práce, rukopisy, získával vzácné materiály a unikáty. Uvádí se, že se mu podařilo vyreklamovat 5 tisíc hudebnin, které nebyly dodány jako povinný výtisk.
Vzácné rukopisné památky získával z pražských i zahraničních aukcí. Postupně téměř úplně zkompletoval produkci předních pražských hudebních nakladatelství. Usiloval o soustředění veškeré domácí tištěné hudební produkce od vážné hudby až po populární píseň. Nezapomínal na bohemika vydaná v cizině – např. získal veškerá díla Antonína Dvořáka vydaná ve všech světových nakladatelstvích. Do fondu se jeho zásluhou dostaly četné autografy slavných skladatelů. Sestavil první českou směrnici popisu hudebnin pro Boreckého Pravidla katalogu základního. Vypracoval původní schéma třídění podle nástrojového obsazení a podle druhů a žánrů. Systematicky kladl základy našeho hudebního knihovnictví. V únoru 1942 v den svých šedesátin odešel na odpočinek s titulem vrchní rada archivní a knihovní služby (od r. 1937). Působil v hudebním odboru Umělecké besedy (později se stal jeho předsedou), v poradním sboru Národního divadla, v odboru 4. třídy České akademie věd a umění. V meziválečném období složil vrcholná díla české kantátové tvorby. Byl autorem písňových cyklů a sborů, zhudebňoval české a německé soudobé symbolistické básníky. Inspiroval se lidovou poezií, zejména baladickou a moravskou lidovou písňovou tvorbou. Skládal komorní, klavírní a jiná hudební díla. V r. 1967 byl jmenován národním umělcem. nd Osobně člověk noblesní ušlechtilosti, trochu plachý, ale nesmlouvavý v hájení svého přesvědčení, jemného a oduševnélého humoru. Byl však také náruživým kuřákem, takže byl neustále zahalen do oblaku dýmu oblíbeného doutníku nebo lulky. Ačkoliv se v knihovně nesmělo kouřit, u ředitele knihovny si vydobil privilegium kouření a uhájil si je u německých protektorátních úředníků.
Medaile a ocenění Státní cena za umění hudební (1947)
Státní cena (1952)
Zasloužilý umělec (1957)
Národní umělec (1967)
Další info URLWikipedie (Ladislav Vycpálek)
URLBulletin plus, 2002, 4(1), s. 11.
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000062.htm ]