NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Fischer, Karel, 1757-1844
Narození 21. dubna 1757, Hroznětín (okr. Karlovy Vary)
Úmrtí 22. ledna 1844, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1785-1844)

Biografická pozn. Narozen 1757, zemřel 1844. Klementinský knihovník a hebrejský cenzor, znalec židovské problematiky.
Źivotopis Narodil se 21. dubna 1757 v Hroznětíně, který tehdy nesl jméno Lichtenstadt. V letech 1769–1778 studoval na piaristickém gymnáziu v Ostrově nad Ohří (něm. Schlackenwerth). Jako nadaný, avšak chudý student se měl na přání otce stát duchovním a v listopadu 1778 přišel proto do Prahy. Teologické studium však nezahájil a sedm následujících let se živil domácí výukou dětí. Koncem r. 1778 se seznámil s hebrejským cenzorem a emeritním univerzitním profesorem hebrejštiny, exjezuitou Leopoldem Tirschem (1733–1788), u kterého se soukromě začal učit hebrejsky. Během devítiletého studia si osvojil vynikající znalost hebrejštiny, aramejštiny, rabínského jazyka a židovské němčiny a začal postupně cenzorovi pomáhat s jeho úřadem. Roku 1781 Tirsch prosadil, že byl Fischer oficiálně uznán hebrejským adjunktem. Nebyl mu však za to přiřčen žádný plat a mladík se tak dostal do tíživé existenční situace. Po smrti cenzora Tirsche v listopadu 1788 jmenovaly zemské úřady Fischera provizorním hebrejským cenzorem a překladatelem a 24. června 1789 byl do tohoto úřadu jmenován definitivně. Tíživou existenční situaci, ve které se Fischer ocitl, vyřešil teprve Karel Rafael Ungar, který mu r. 1785 nabídl práci v tehdejší c.k. Univerzitní knihovně v Praze. V květnu nastoupil jako praktikant a v červenci byl jmenován knihovním sluhou. Fischer nastoupil do knihovny na nejnižší systemizované místo a postupně se vypracoval do vyšších pozic. Skriptorem byl ustaven r. 1791, 1. skriptorem r. 1807 a kustodem r. 1815. Bibliotekářem se však nikdy nestal, ač byl v letech 1825–1828 pověřen řízením knihovny.
Zpočátku se v knihovně věnoval především zpracování listin klášterů zrušených Josefem II. v letech 1782–1789. Kolem šesti tisíc listin uvedl do lepšího chronologického pořádku a řadu z nich opsal. Velké množství jiných listin nechal svázat do konvolutů, jež zpřístupnil v sále rukopisů. Do roku 1995 se zachovalo několik Fischerových soupisů a kartoték ke klášterním listinám. Jako knihovník se Fischer podílel především na přípravě oborových katalogů ke knihovnímu fondu, jež obsahovaly abecední seznam knih daného oboru a sloužily čtenářům k vyhledání knihy. Vzhledem ke svým jazykovým znalostem vytvořil zejména katalogy orientálních knih, orientálních pojednání či anglických a španělských tisků. Nemalé byly Fischerovy zásluhy o uspořádání knihovní registratury a vůbec o vedení úředních knih. Největší akcí, kterou Karel Fischer uskutečnil v době, když byl jako kustod pověřen řízením knihovny, byla aukce duplikátů, jež vynesla částku přes dva tisíce zlatých. Katalog k aukci vydal hebrejský tiskař M. I. Landau. Jako zaměstnanec knihovny a hebrejský cenzor a překladatel pro celé Čechy v jedné osobě byl Fischer i na dobové poměry nadstandardně zatížen a jeho pracovní tempo bylo vysoké. Zemřel 22. ledna 1844 zcela bez majetku. Soupis písemné pozůstalosti je součásti publikace Na rozhraní křesťanského a židovského světa: příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera.mr

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000078.htm ]