NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Foch, Václav, 1886-1965
Narození 14. února 1886, Třeboň (okr. Jindřichův Hradec)
Úmrtí 1. června 1965, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1920-1948)

Biografická pozn. Narozen 14.2.1886 v Třeboni, zemřel 1.6.1965 v Praze. PhDr., středoškolský profesor, knihovník, komentáře ke starým tiskům, knihovnická literatura, překlady z ruštiny.
Źivotopis Narodil se 14. února 1886 v Třeboni, kde byl otec kožešníkem. Od roku 1897 docházel na nižší gymnázium v rodišti a od roku 1901 pokračoval na vyšším gymnáziu v Jindřichově Hradci, kde v roce 1905 maturoval. Na Karlově univerzitě vystudoval filozofii, poté působil od září 1911 do dubna 1920 jako středoškolský profesor. V říjnu 1925 byl promován na doktora filozofie. Od 19. dubna 1920 se stal praktikantem Veřejné a universitní knihovny v Praze, kde nejprve krátce pracoval v popisném oddělení starých a nových tisků. Poté byl přidělen do konzervačního oddělení vedeného JUDr. Karlem Randé. Doktorem filozofie byl prohlášen v říjnu 1925. V roce 1929 vyšel jím a Josefem Bečkou redigovaný Soupis cizozemských periodik v knihovnách ČSR. Spolu s Karlem Randé a Jaroslavem Drtinou po mnoho let zpracovával Bibliografický katalog Československé republiky. Tak jako u mnoha jiných pracovníků tehdejší Veřejné a universitní knihovny, i u Václava Focha došlo k přesahu zájmů, mimo rámec knihovnictví se upínal k literární historii.V roce 1925 napsal obsáhlou studii Kvantita, její rozbor a svědectví v rukopisném sborníku Řehoře Hrubého z Jelení z roku 1513 a předložil ji jako disertaci. V roce 1929 vydal Tomáše Štítného knížky o hospodářství, o hospodyni a o čeledí s vlastními poznámkami a studií o Štítném. Po odchodu Karla Randé do Brna v roce 1935 stanul v čele Národní knihovny. V roce 1941 zastával funkci vedoucího konzervačního oddělení Národní a universitní knihovny a redaktora Bibliografického katalogu. V roce 1943 vedoucím archivu českomoravského písemnictví Zemské a universitní knihovny v Praze, kde měl 16 zaměstnanců.
Rozhodnutím prezidenta ČSR z 31. března 1947 byl jmenován vrchním radou archivní a knihovní služby se zpětnou účinností od 28. října 1938. V únoru 1948 se stal členem Komunistické strany Československa, ale v červenci 1948 byl výnosem ministerstva školství a osvěty zproštěn činné služby. Důvodem mělo být dosažení věkové hranice. Zemřel po těžké nemoci 1. června 1965, poslední rozloučení proběhlo 7. června 1965 v obřadní síni krematoria ve Strašnicích. mr
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000081.htm ]