NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jungmann, Milan, 1922-2012
Narození 18. ledna 1922, Hořany (okr. Most)
Úmrtí 27. ledna 2012, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Úřad lidové osvěty (1942-1943)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo informací (1945-1947)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1954-1955)

Biografická pozn. Narozen 18. 1. 1922 v Hořanech u Mostu, zemřel 27. 1. 2012 v Praze. PhDr., knihovník, literární kritik a překladatel z ruštiny a lužické srbštiny.
Źivotopis Narodil se 18. ledna 1922 v Hořanech u Mostu, kde jeho otec pracoval v dolech. Po zabrání Sudet v říjnu 1938 se přestěhoval do Prahy, kde vystudoval reálné gymnázium. Ve školním roce 1941/42 absolvoval státní knihovnickou školu a od září 1942 začal pracovat v knihovně Úřadu lidové osvěty. Po roce byl nuceně nasazen jako pomocný dělník do ČKD. Tam byl aktivní v komunistické ilegální buňce. Od května 1945 do roku 1947 působil jako redaktor v knihovně Ministerstva informací. Od roku 1946 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy slovanské literatury, filozofii a estetiku a ve školním roce 1949/50 byl promován na doktora filozofie. Jeho disertace nesla název Tři pokusy o český dělnický román. Od října 1952 byl vedoucím redaktorem časopisu Praha-Moskva. V červnu 1954 nastoupil do Národní a universitní knihovny, kde byl ve funkci 1. zástupce ředitele knihovny a pečoval o doplňování a zpracování knižních fondů a o ediční a bibliografickou činnost knihovny. Když byl J. Petrmichl na konci ledna 1955 oficiálně zproštěn funkce ředitele Národní knihovny, byl touto funkcí pověřen M. Jungmann. Po devíti měsících byl na žádost Svazu československých spisovatelů zproštěn této funkce i on. Stal se redaktorem Literárních novin a od roku 1964 až do jejich zrušení v r. 1969 šéfredaktorem. Poté měl zákaz publikační činnosti. Od roku 1972 pracoval jako čistič výloh v podniku, toto povolání vykonával až do r. 1982. Během této doby překládal pod cizím jménem z ruštiny. Od roku 1982 publikoval své literární kritiky v samizdatovém časopise Obsah. Od roku 1990 zveřejňoval své kritiky v Literárních novinách. V roce 1990 se stal předsedou Obce spisovatelů a funkci zastával až do roku 1994. V mládí (v roce 1939) přispíval do Národního osvobození.
V letech 1990 až 1994 pomáhal Národní knihovně, kdy jako předseda Obce spisovatelů stál při vzniku Nadace pro Národní knihovnu v roce 1991 a byl členem komise pro záchranu Národní knihovny, zvolené tehdejším Výborem ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu. Zemřel 27. ledna 2012 v Praze.
Medaile a ocenění Cena Toma Stopparda (1984)
Cena F. X. Šaldy (1995)
Cena Nadace Český literární fond
Další info URLSlovník české literatury po roce 1945 (Milan Jungmann)
URLWikipedie (Milan Jungmann)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000087.htm ]