NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mikula, Karel, 1902-1989
Narození 2. října 1902, Kroměříž (okr. Kroměříž)
Úmrtí 17. února 1989, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1932-1963)

Biografická pozn. Narozen 2.10.1902 v Kroměříži, zemřel 17. 2. 1989 v Praze. PhDr., vědecký tajemník Státní knihovny Československa v Praze. Bibliograf, práce v oboru.
Źivotopis Narodil se 2. října 1902 v Kroměříži, kde se jeho otec živil jako typograf. Po maturitě, kterou zvládl na české státní reálce v Olomouci v červenci 1920 s vyznamenáním, složil ještě v září 1925 doplňovací zkoušku z matematiky na zemském reálném gymnáziu v Litovli. Poté si zapsal studium slovanské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1929/30 se imatrikuloval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve školním roce 1926/27 absolvoval státní knihovnickou školu v Praze a v červnu 1927 složil zkoušku pro vědecké knihovny s vyznamenáním. V únoru 1932 byl promován na doktora filozofie. Než vstoupil v roce 1932 do státního služebního poměru, pomáhal od července 1927 po tři měsíce V. Pražákovi při sestavování bibliografie slovenik za roky 1901 až 1925. V říjnu 1927 katalogizoval ve Slovanské knihovně Ministerstva zahraničních věcí polské knihy jeden měsíc a do konce ledna 1928 působil jako výpomocný učitel češtiny na Soukromé obchodní škole Maděrově v Praze. Knihovnickou praxi získal nejen v Komisi pro Knihopisný soupis československých tisků, když od února 1928 do května 1928 a od září 1928 do května 1929 pracoval na kolaci, vlastním popisu a revizi exemplářů uložených ve Strahovské knihovně, ale i ve Studijní knihovně v Olomouci, kde byl zaměstnán od července 1928 do září 1928 jako pomocná vědecká síla. Od června 1929 do srpna 1929 katalogizoval knihy, řadil lístky a revidoval katalog v knihovně kanonie Strahovské a od listopadu 1929 do prosince 1930 vykonával práce spojené s 1. ročníkem Bibliografického katalogu (BK) v Národní knihovně, konzervačním oddělení Veřejné a universitní knihovny v Praze jako výpomocná konceptní síla.
V září 1932 nastoupil jako vědecká pomocná síla do Veřejné a universitní knihovny v Praze, od října 1935 byl v hodnosti aspirant archivní a knihovní služby, od prosince 1936 koncipista archivní a knihovní služby, od října 1938 komisař archivní a knihovní služby, od května 1940 vrchní komisař archivní a knihovní služby a od října 1946 rada archivní a knihovní služby. V dubnu 1938 se stal zástupcem vedoucího Národní knihovny, za okupace pracoval jako vedoucí popisu ve Slovanské knihovně. Po osvobození krátce probíral ledeburskou knihovnu na zámku Milešově a Křemýži. V roce 1947 vedl oddělení přírůstků, resp. v roce 1948 oddělení akvizice v Universitní knihovně. Na starost měl i redakci Novinek. V listopadu 1949 byl pověřen Ministerstvem školství, vědy a umění, aby se ujal vedení a řízení přípravných prací při budování Státní lékařské knihovny v Praze z dosavadní Ústřední lékařské knihovny a příslušných sbírek Národní a universitní knihovny. Pro odborné neshody s tehdejším ředitelem Universitní knihovny přešel od ledna 1950 do Národní knihovny a (v roce 1955) vedl oddělení retrospektivní bibliografie 19. století, které spravovalo sedm bývalých klášterních knihoven. V prosinci 1956 se vrátil do Universitní knihovny, aby zpracovával plán jejího rozvoje, koordinoval práci jednotlivých odborných oddělení a redigoval ročenku Universitní knihovny. Jeho působištěm se stal vědeckometodický kabinet. Od roku 1960 vykonával funkci vědeckého tajemníka, resp. hlavního knihovníka Státní knihovny Československa. V únoru 1962 byl přeložen ve funkci hlavního knihovníka do Slovanské knihovny.
Do důchodu sice odešel na konci března 1963, ale jako pracující důchodce byl vídán ve Slovanské knihovně, kde zpracovával staré a vzácné tisky a prováděl redakci tří předmětových katalogů, ještě v roce 1978.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000091.htm ]