NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Peisker, Jan, 1851-1933
Církevní jméno Pořanský, V. O., 1851-1933
Odkaz. forma Peisker, V., 1851-1933
Narození 25. května 1851, Opařany (okr. Tábor)
Úmrtí 29. května 1933, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1874-1890)
Štýrský Hradec (Rakousko) - Universitätsbibliothek (1891-1918)

Biografická pozn. Narozen 25. 5. 1851 v Opařanech u Bechyně, zemřel 29. 5. 1933 v Praze. PhDr., profesor dějin přírodních věd, docent hospodářských a sociálních věd, historik a etnograf, ředitel univerzitní knihovny, práce z oborů.
Źivotopis Syn lesníka maturoval na táborském gymnáziu v roce 1870. V letech 1870 – 1874 absolvoval filozofickou fakultu pražské univerzity se zaměřením na filozofii a slavistiku. V letech 1874 – 1890 působil jako 3. amanuensis pražské Veřejné a universitní knihovny. V roce 1891 přešel jako skriptor (jmenován 24.7.1891) do Univerzitní knihovny ve Štýrském Hradci, kde působil 27 let, na tamní univerzitě získal roku 1892 doktorát filozofie. V roce 1901 zde byl jmenován docentem hospodářských a politických dějin, 17.6.1904 kustodem a od 21. prosince 1910 do 28. posince 1918 ředitelem tamní Universitní knihovny. Po rozpadu habsburské monarchie se vrátil do vlasti, v letech 1919 – 1920 působil v Praze jako řádný profesor společenských a hospodářských dějin na FF UK a v letech 1919 – 1920 působil jako řádný profesor kulturních přírodnin na PřF UK. Své početné práce v podobě článků, studií a knižních monografií publikoval doma i v zahraničí česky, německy, anglicky i chorvatsky. Jako historik se původně přikláněl k pozitivismu. Své drobnější studie publikoval v Pokroku, Atheneu, Naší době, ČČH a v Národopisném sborníku československém. V pražské Veřejné a universitní knihovně zavedl způsob dvojího knihování za účelem generální revize celého fondu . Obdobný způsob zavedl ve štýrsko-hradecké UK a popsal jej ve stati Geschichte und Verwandlungstechnik eines zweifach buchenden Biblothekssystem (1919). Jako ředitel štýrskohradecké UK se pokoušel zorganizovat knihovnu po vzoru pražské UK. Knihy ve skladu měly být stavěny systematicky, systematický katalog měl být přerušen a nahrazen předmětovým katalogem, měly být podstatně zkvalitněny inventární a výpůjčkové seznamy a revize fondu.
Započatou realizaci těchto reforem však znemožnila 1. světová válka. Neúplnější Peiskerův životopis včetně personální bibliografie otiskl v roce 1933 profesor historické vlastivědy na UK Josef Vítězslav Šimák (1870 – 1941) v nekrolozích České akademie. Bibliografií Peiskerových německých prací a německé literatury o něm přináší pod heslem týkajícím se jeho osoby Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. Jeho osobnost připomíná též v polistopadovém období otevřená pamětní síň v Opařanech. Snad v ní je i jeho portrét od malířky Mally ze Štýrského Hradce, který byl součástí jeho pozůstalosti a v osmdesátých letech byl deponován v Opařanech a umístěn v zasedací síni MNV. Je pochován na pražských Olšanech.
Další info URLJan Peisker, (Akademický bulletin AV ČR, 2008, květen)
URLÖsterreichisches Biographisches Lexikon
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000093.htm ]