NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pešková, Jitřenka, 1930-2006
Odkaz. forma Nevyhoštěná, Jitřenka, 1930-2006
Narození 30. září 1930, Ptýrov (okr. Mladá Boleslav)
Úmrtí 28. ledna 2006, Měšice (okr. Praha-východ)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1965-1998)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Archiv a knihovna Konzervatoře v Praze (1995-2004)

Biografická pozn. Narozena 30. 9. 1930 v Ptýrově, zemřela 28.1.2006. PhDr., pracovnice v oboru hudební vědy, práce z oboru, bibliografie.
Źivotopis Již od školních let aktivně pěstovala instrumentální hudbu a zpěv. Gymnázium navštěvovala v Novém Bydžově a České Lípě, kde v roce 1950 maturovala. Záliba v hudbě určila i její studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, konkrétně oborů hudební věda a národopis. Univerzitní studium ukončila roku 1955 státní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací Vranického Oberon a jeho vliv na rozvoj singspielu. Zprvu působila v Čs. souboru písní a tanců a poté nastoupila nejprve externě do hudebního oddělení nynější Národní knihovny ČR. Tato instituce, spolu s oborovým zaměřením, jemuž se zde věnovala (v letech 1977 – 1989 jako vedoucí oddělení), ovlivnila celé její další odborné působení. Specializace v oblasti hudebně historického výzkumu a hudební dokumentace jí umožnila věnovat se soupisu hudebních pramenů na území ČR v Souborném hudebním katalogu (dále SHK), budovaném právě v hudebním oddělení NK ĆR. V rámci SHK postupně realizovala a metodicky usměrňovala všechny druhy katalogizačních prací (od základního katalogizačního záznamu po světoznámý notový incipitový katalog), až se stala personálním garantem české spolupráce s RISM (Mezinárodním soupisem hudebních pramenů). Její zásluhou dosáhla aktivita hudebního oddělení NK ČR na poli zpracování a využívání hudebních pramenů historické povahy mezinárodní úrovně a věhlasu a ve spolupráci s RISM pozice vskutku prestižní.
Oborová specializace Jitřenky Peškové – kromě vlastního budování SHK a jeho mezintematických katalogů umělecky i historicky významných sbírek „Artis musicae“). Je třeba také upozornit na redakčně i autorsky zvlášť významné tituly, jakými jsou např. bibliografický katalog českých mozartian (1981), tematický katalog březnické hudební sbírky (1983) a zejména tematický katalog světoznámé liechtensteinské hudební sbírky z Kroměříže. Odbornou i širší veřejnost seznamovala s výsledky vlastní hudebně dokumentační práce a dlouholetého výzkumu řadou reprezentativních výstav pořádaných v NK ČR (včetně libret i konkrétní instalace a někdy dokonce s doprovodným atraktivním katalogem). Za všechny je vhodné připomenout mozartovskou výstavu k 200. výročí premiéry Dona Giovanniho v Praze (1987). Působnost v NK ČR ji zákonitě přivedla ke spolupráci s IAML – nejprve jako tajemnici a později místopředsedkyni ČNS IAML. Několik let zastupovala ČR na mezinárodních konferencích a kongresech IAML v zahraničí. Stejně tak se účastnila i různých domácích seminářů a konferencí, kde pravidelně prezentovala výsledky svého odborného výzkumu, které pak vycházely v podobě článků, statí a studií v odborném periodickém tisku a sbornících. Za svou mnoholetou hudebně dokumentační činnost byla Ministerstvem kultury odměněna titulem Zasloužilý pracovník knihovnictví a v mezinárodním měřítku International Woman of the Year 1992/1993, udělovaným Mezinárodním bibliografickým střediskem v Cambridgi ve Velké Británii.
V čele Archivu a knihovny Konzervatoře Praha se zasloužila o celkovou revizi a nové uspořádání fondu, včetně popisu a katalogizace sbírek. Zemřela po dlouhé nemoci v Měšicích u Prahy. mr
Medaile a ocenění Zasloužilý pracovník knihovnictví
International Woman of the Year for 1992/93 (1992)
Další info URLVýznamné životní jubileum Jitřenky Peškové (Knihovnická revue, 2001, č. 2)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000094.htm ]