NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Plocek, Václav, 1923-2005
Narození 28. srpna 1923, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 4. prosince 2005, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1947-1964)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro hudební vědu ČSAV (nyní Etnologický ústav Akademie věd ČR) (1964-1971)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav teorie a dějin umění ČSAV (1972-1983)

Biografická pozn. Narozen 28. 8. 1923 v Praze, zemřel 4. 12. 2005 v Praze. PhDr., muzikolog, hudební knihovník, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 28. srpna 1923 v pražských Nuslích. Od podzimu 1934 docházel do Jiráskova gymnázia v Praze, na němž maturoval v červnu 1942. V listopadu 1944 byl nasazen jako pomocný dělník k firmě Dorka, rukodělná výroba. Absolvoval pražskou konzervatoř. Vystudoval estetiku a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1948 předložil disertaci Versus super offertoria a v květnu 1948 byl promován. Od září 1947 navštěvoval knihovnické kurzy při Filozofické fakultě. V červnu 1948 složil nižší státní knihovnickou zkoušku a v lednu 1950 vyšší. Od září 1947 působil jako smluvní pomocná síla v hudebním oddělení Národní a universitní knihovny v Praze, v červenci 1949 byl převeden do regulovaného smluvního poměru v hodnosti koncipista archivní a knihovní služby. V tu dobu pracoval na revizi rukopisu Škroupovy orchestrální ouvertury s původním uvedením hymny Kde domov můj a zároveň se zabýval výběrem hudebního materiálu z majetku zabavených německých knihoven a archivů. V dubnu 1950 byl převeden mezi správní zaměstnance Národní a universitní knihovny, od prosince 1959 byl samostatným odborným knihovníkem. Od října 1964 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro hudební vědu ČSAV, v letech 1972 až 1983 vykonával tutéž práci v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd. Byl zakládajícím knihovníkem Muzikologické knihovny, která je dnes součástí Kabinetu hudební historie. Jako vedoucí knihovník určoval po dlouhá léta koncepci rozvoje knihovny, kterou řídil od 60. až do 80. let.Věnoval se po celý svůj profesionální život problematice pramenů chorálního repertoáru, dochovaných v Čechách.
Kromě většího množství drobných studií vydal i několik větších publikací. V 50. letech započaly práce na Katalogu notovaných rukopisů Státní knihovny ČSR, který byl obhájen jako disertace a vydaný roku 1973 ve dvou svazcích přeložených do latiny. Jak uvádí Jana Vozková v č. 2 časopisu Hudební věda z roku 2006 v nekrologu „do roku 1995 je tato práce pomůckou pro studium v něm zpracovaných rukopisů a zároveň i mementem pro případné pokračovatele Plockova díla". V samém závěru autorovy oficiální profesionální kariéry vyšla trojsvazková edice notovaných zápisů velikonočních liturgických slavností a her.
Další info URLČeský hudební slovník osob a institucí (Plocek, Václav)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000096.htm ]