NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Plocek, Václav, 1923-2005
Narození 28. srpna 1923, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 4. prosince 2005, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1947-1964)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro hudební vědu ČSAV (nyní Etnologický ústav Akademie věd ČR) (1964-1971)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav teorie a dějin umění ČSAV (1972-1983)

Biografická pozn. Narozen 28.8.1923 v Praze, zemřel 4.12.2005 v Praze. PhDr., muzikolog, hudební knihovník, práce z oboru.
Źivotopis Absolvent pražské konzervatoře a estetiky a hudební vědy na FF UK. Od roku 1947 působil v hudebním oddělení Národní a universitní knihovny v Praze, později jako vědecký pracovník Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. V letech 1964 až 1971 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro hudební vědu ČSAV, v letech 1972 až 1983 vykonával tutéž práci v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd. Byl zakládajícím knihovníkem Muzikologické knihovny, která je dnes součástí Kabinetu hudební historie. Jako vedoucí knihovník určoval po dlouhá léta koncepci rozvoje knihovny, kterou řídil od 60. až do 80. let.Věnoval se po celý svůj profesionální život problematice pramenů chorálního repertoáru, dochovaných v Čechách. Kromě většího množství drobných studií vydal i několik větších publikací. V 50. letech započaly práce na Katalogu notovaných rukopisů Státní knihovny ČSR, který byl obhájen jako disertace a vydaný roku 1973 ve dvou svazcích přeložených do latiny. Jak uvádí Jana Vozková v č. 2 časopisu Hudební věda z roku 2006 v nekrologu „do roku 1995 je tato práce pomůckou pro studium v něm zpracovaných rukopisů a zároveň i mementem pro případné pokračovatele Plockova díla". V samém závěru autorovy oficiální profesionální kariéry vyšla trojsvazková edice notovaných zápisů velikonočních liturgických slavností a her.
Další info URLČeský hudební slovník osob a institucí (Plocek, Václav)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000096.htm ]