NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Prusík, Bořivoj, 1872-1928
Církevní jméno Alexander, Jiří, 1872-1928
Hoorn, Jiří, 1872-1928
Zdeborský, Alex J., 1872-1928
Quelqu’un, 1872-1928
Ščerbinský, Jiří, 1872-1928
Messi, Viktor, 1872-1928
Vojsík, B. P., 1872-1928
Roudnický, B., 1872-1928
Narození 31. října 1872, Příbram (okr. Příbram)
Úmrtí 1. dubna 1928, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Literární a řečnický spolek Slavia (1893)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1896-1919)

Biografická pozn. Narozen 31.10.1872 v Příbrami, zemřel 1.4.1928 v Praze. PhDr., knihovník, diplomat, prozaik, překladatel z angličtiny, francouzštiny, němčiny, polštiny, ruštiny.
Źivotopis Narodil se do rodiny c.k. profesora. Po vystudování Akademického gymnázia absolvoval filozofickou fakultu v Mnichově a v Praze, kde byl roku 1897 promován doktorem filozofie. Během pražských studií byl členem literárního a řečnického spolku Slavia a minimálně v roce 1893 v něm měl funkci knihovníka. Po absolvování studijních cest v Německu, Rusku, Belgii, Holandsku, Dánsku a Francii vstoupil v lednu 1896 jako 2. volontér do služeb pražské Veřejné a universitní knihovny. Jeho další postup byl: 4. amanuensis v r. 1897, 3. amanuensis v r. 1898, 2. amanuensis v r. 1899, 1. amanuensis v r. 1902, 3. skriptor v r. 1907, 2. skriptor v r. 1909, bibliotekář I. třídy v r. 1911, bibliotekář I. třídy s titulem vrchní bibliotekář v r. 1913. V roce 1903 vydal svou první beletristickou prvotinu, sbírku novel Z různých vrstev, v pozdějších letech vyšlo ještě několik jeho prozaických děl. Hojně publikoval časopisecky, především články o slovanských literaturách. Zvláště rozsáhlá je činnost překladatelská. (Dickens, Meredith, Sienkiewicz, Remont, Puškin, Gorkij aj.). Nejvíce se však zasloužil o popularizaci tvorby A. P. Čechova, jehož povídky a dramata soustavně překládal. V knihovnictví jako první u nás propagoval mezinárodní desetinné třídění a na samém počátku přeložil příručku Decimální klasifikace. Všeobecné tabulky. Z vlastní zkušenosti poznal anglické veřejné knihovny a rovněž jako první u nás uveřejnil v časopise České knihovnictví roku 1900 článek Lidové knihovny a veřejné čítárny v Anglii. Podal v něm obsah anglického knihovnického zákona, vylíčil vývoj veřejných knihoven, popsal jejich zařízení a uvedl statistické údaje.
Téhož roku se zúčastnil mezinárodního sjezdu knihovníků v Paříži a referoval o něm ve Věstníku České akademie. Když byla 31.října 1918 veřejná a univerzitní knihovna převzata Národním výborem, byl Prusík spolu s Jaromírem Boreckým a Janem Emlerem jmenován členem tříčlenné dozorčí komise, přidělené tehdejšímu řediteli Richardu Kukulovi. V roce 1919 se stal správcem československého generálního konzulátu v New Yorku.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000098.htm ]