NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rachůnková, Zdeňka, 1951-2003
Narození 24. listopadu 1951, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 17. září 2003, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Divadelní ústav (1975-1976)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1977-2003)

Biografická pozn. Narozena 1951, zemřela 17. 9. 2003. PhDr., ředitelka Slovanské knihovny, autorka bibliografií a informačních knihovnických publikací.
Źivotopis Narodila se 24. listopadu 1951 v Praze. Jejím otcem byl literární historik, editor a bibliograf Miroslav Laiske (1923-1975), pracovník Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd. V červnu 1970 maturovala na střední všeobecné vzdělávací škole s rozšířeným vyučováním moderním jazykům. V roce 1975 absolvovala studium knihovnictví a vědeckých informací - vědy společenské, zaměření kulturně výchovné na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, když obhájila diplomovou práci Socialistické nakladatelství Odeon (původně SNKLHU) a jeho místo v české knižní kultuře. V lednu 1978 složila rigorózní zkoušky. Po kratším působení v knihovně Divadelního ústavu od září 1975 do června 1976 nastoupila v září 1977 do Slovanské knihovny (jeden z úseků Národní knihovny České republiky). Již jako odborná pracovnice oddělení služeb, od června 1990 ve funkci samostatné odborné pracovnice a později od února 1994 jako jeho vedoucí se zasloužila o rozvoj bibliografické činnosti Slovanské knihovny. K usnadnění orientace v knihovních fondech přispěla pětisvazkovou Bibliografií bibliografií z fondu Slovanské knihovny (1987-1988), kterou zpracovala společně s Michaelou Řehákovou. Jejich vzájemná spolupráce přinesla v následujícím období celou řadu významných bibliografických publikací. Dlouhodobě prováděná excerpce mnoha set českých periodik 19. a 20. století předcházela rozsáhlému, přes 18 tisíc záznamů obsahujícímu bibliografickému dílu Černá Hora v českém tisku 1801-1991, vydanému v roce 1993 v Cetinji k 500. výročí první tiskárny na Černé Hoře. Neméně náročnou přípravu si vyžádala třísvazková bibliografie Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918-1945 (1996).
Zachytila totiž knižní vydání, sborníky a periodika redigovaná a vydávaná emigranty a produkci emigrantských nakladatelství, o níž do té doby neexistoval přehled. Zpracovala samostatně další cennou bibliografickou příručku, užitečnou pro knihovny, nakladatelství a další zájemce, kterou vydala Obec spisovatelů pod názvem Zamlčovaní překladatelé (1992). Informuje v ní o překladech uveřejněných v době totality 1948-1989 buď bez uvedení překladatelova jména či pod vynuceným pseudonymem, nebo pod jménem jiné osoby, která skutečného překladatele kryla. Na konci ledna 1999 byla jmenována ředitelkou Slovanské knihovny. Téhož roku vyšel pod názvem Česká slavistika adresář slavistů a slavistických institucí, opět výsledek spolupráce Zdeňky Rachůnkové a Michaely Řehákové. Pod jejím vedením došlo postupně na základě uzavřené dohody k rozvoji spolupráce Slovanské knihovny se Slovanským ústavem AV ČR, byla zahájena retrospektivní konverze generálního katalogu, kompletace a mikrofilmování novin z fondu Ruského zahraničního historického archivu, přistoupilo se k pořádání a zpracování archivních materiálů ukrajinské provenience, byla provedena digitalizace vybraných titulů časopisů ruské a ukrajinské emigrace v Československu. Výsledkem spolupráce navázané s Archivní správou Ministerstva vnitra ČR je první díl Soupisu materiálů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky(2002). V rámci spolupráce s Ruskou národní knihovnou v Petrohradě se Slovanská knihovna podílela na přípravě Mezinárodního souborného katalogu ruských knih 1918-1926 (první svazek vydán 2002).
Podílela se na zajišťování konferencí, kolokvií, sympozií, besed, prezentací knih aj. včetně akcí mezinárodního charakteru, např. mezinárodní konferenci věnovanou osobnosti a dílu Dmytra Čyževského (2002). Pod jejím vedením vznikl česky, rusky a anglicky vydaný průvodce Slovanskou knihovnou (2002), bibliografie XI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bratislavě z roku 1998, společně s dr. Řehákovou zpracovala, bibliografii XII. sjezdu v Krakově (2003). Zemřela 17. září 2003 v Praze.
Další info URLNárodní knihovna, 2003, 14(3), s. 201-202.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000099.htm ]