NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rachůnková, Zdeňka, 1951-2003
Narození 24. listopadu 1951, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 17. září 2003, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1977-2003)

Biografická pozn. Narozena 1951, zemřela 17. 9. 2003. PhDr., ředitelka Slovanské knihovny, autorka bibliografií a informačních knihovnických publikací.
Źivotopis Absolvovala v roce 1975 studium Knihovnictví a vědeckých informací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a po kratším působení v knihovně Divadelního ústavu nastoupila v září 1977 do Slovanské knihovny (jeden z úseků Národní knihovny České republiky). Již jako pracovnice oddělení služeb a později od roku 1994 jako jeho vedoucí se zasloužila o rozvoj bibliografické činnosti Slovanské knihovny. Jejím otcem byl literární historik, editor a bibliograf Miroslav Laiske (1923-1975), pracovník Ústavu pro českou literaturu Čs. akademie věd. K usnadnění orientace v knihovních fondech přispěla pětisvazkovou Bibliografií bibliografií z fondu Slovanské knihovny (1987-1988), kterou zpracovala společně s Michaelou Řehákovou. Jejich vzájemná spolupráce přinesla v následujícím období celou řadu významných bibliografických publikací. Dlouhodobě prováděná excerpce mnoha set českých periodik 19. a 20. století předcházela rozsáhlému, přes 18 tisíc záznamů obsahujícímu bibliografickému dílu Černá Hora v českém tisku 1801-1991, vydanému v roce 1993 v Cetinji k 500. výročí první tiskárny na Černé Hoře. Neméně náročnou přípravu si vyžádala třísvazková bibliografie Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918-1945 (1996), zachycující knižní vydání, sborníky a periodika redigovaná a vydávaná emigranty a produkci emigrantských nakladatelství, o níž do té doby neexistoval přehled. Zpracovala samostatně další cennou bibliografickou příručku, užitečnou pro knihovny, nakladatelství a další zájemce, kterou vydala Obec spisovatelů pod názvem Zamlčovaní překladatelé (1992).
Informuje v ní o překladech uveřejněných v době totality 1948-1989 buď bez uvedení překladatelova jména či pod vynuceným pseudonymem, nebo pod jménem jiné osoby, která skutečného překladatele kryla. V roce 1999 byla jmenována ředitelkou Slovanské knihovny. Téhož roku vyšel pod názvem Česká slavistika adresář slavistů a slavistických institucí, opět výsledek spolupráce Zdeňky Rachůnkové a Michaely Řehákové. Pod jejím vedením došlo postupně na základě uzavřené dohody k rozvoji spolupráce Slovanské knihovny se Slovanským ústavem AV ČR, byla zahájena retrospektivní konverze generálního katalogu, kompletace a mikrofilmování novin z fondu Ruského zahraničního historického archivu, přistoupilo se k pořádání a zpracování archivních materiálů ukrajinské provenience, byla provedena digitalizace vybraných titulů časopisů ruské a ukrajinské emigrace v Československu. Výsledkem spolupráce navázané s Archivní správou Ministerstva vnitra ČR je první díl Soupisu materiálů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky(2002). V rámci spolupráce s Ruskou národní knihovnou v Petrohradě se Slovanská knihovna podílela na přípravě Mezinárodního souborného katalogu ruských knih 1918-1926 (první svazek vydán 2002). Podílela se na zajišťování konferencí, kolokvií, sympozií, besed, prezentací knih aj. včetně akcí mezinárodního charakteru, např. mezinárodní konferenci věnovanou osobnosti a dílu Dmytra Čyževského (2002). Pod jejím vedením vznikl česky, rusky a anglicky vydaný průvodce Slovanskou knihovnou (2002), bibliografie XI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bratislavě z roku 1998, společně s dr. Řehákovou zpracovala, bibliografii XII. sjezdu v Krakově (2003).
Připravila českou část výstavy slavistické literatury pro XIII. mezinárodní sjezd slavistů, který se konal v srpnu roku 2003 v Lublani.
Další info URLNárodní knihovna, 2003, 14(3), s. 201-202

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000099.htm ]